Особенности работы почты латвии

BUJ

Kā rīkoties, ja nav iespējams apliecinājumu aizpildīt elektroniski?

No 12. oktobra apliecinājuma anketu iespējams aizpildīt tikai elektroniski. Katram ieceļotājam ir pieejams 48 stundu logs, kura laikā, pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas, ir jārod iespēja to aizpildīt un iesniegt elektroniski, piemēram, izmantojot publiski pieejamos interneta resursus.  

Apliecinājumu par Jums var aizpildīt arī trešā persona un informācijas nodošanai var izmantot vairākas iespējas:

 1. Nosūtīt saņemto QR kodu Jums e-pastā;
 2. Ja e-pasts nav pieejams, QR kodu saturošu ID (burtu un ciparu kombināciju) īsziņā anketas aizpildītājs var nosūt uz Jūsu mobilo tālruni;
 3. Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem iespējams nosaukt personas datus; apliecinājumu būs iespējams atrast covid.lv sistēmā.

Vai apliecinājums jāaizpilda visiem un katru reizi, iebraucot Latvijas Republikā?

Jā, apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām, izņemot gadījumus, kas īpaši noteikti Ministru kabineta360. noteikumos.

Reizi 30 dienās apliecinājumu atļauts iesniegt:  

1. ES dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas  sauszemes robežu ar citām ES valstīm:

1.1. saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments (tajā skaitā arī autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus ES sauszemes iekšējās robežās, uzrādot nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu);

1.2. bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

1.3. formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās, tas attiecas arī uz personām, kas pavada nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu).

2. Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju. Ja Valkas novada vai Valgas novada iedzīvotājs atgriežas no valsts, pēc kuras apmeklēšanas nepieciešama pašizolācija, personai jāievēro Latvijā noteiktās prasības.

Kā jāievada uzturēšanās vietas adrese?

Uzturēšanās adresi ievadiet pēc iespējas precīzi, ņemot vērā, ka jāaizpilda brīva teksta lauks

Ko darīt, ja apliecinājumā es neatrodu lauku, lai norādītu informāciju par īpašu situāciju?

Apliecinājumā ir pieejams brīvas formas lauks “Piezīmes”, kurā ierakstiet papildu informāciju par īpašo situāciju (piemēram, ka dodaties uz bērēm, esiet LIAA uzaicināts darbinieks, viesmāklinieks, sportists, diplomāts u.c.)

Vai QR kodam obligāti jābūt uzrādāmam attēlā (lai var noskenēt) vai arī pietiek ar saņemto ciparu un burtu kombināciju? Vai to var uzrādīt īsziņas formātā?

Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem var uzrādīt arī QR koda saņemto ciparu un burtu kombināciju vai nosaukt savus personas datus.  Atbildīgās amatpersonas sameklēs Jūsu apliecinājumu sistēmā.

Как отправить посылку в Латвию

Как и в почтовых отделениях Латвии, в других странах, в том числе и в Российской Федерации, можно выбрать несколько способов доставки посылок и других отправлений. Так, к примеру, “Почта России” позволяет совершать отправления обычные, ускоренные и курьерские (экспресс).

Рассчитать стоимость и узнать, за сколько дней будет осуществлена доставка посылки в Латвию из России, можно . Зачастую на обычную доставку уходит от 12 до 18 рабочих дней, на ускоренную – от 7 до 11.

Курьерские экспресс-отправления считаются наиболее удобным способом доставки за границу. Курьеры забирают посылки в удобных для отправителей местах и доставляют получателям по указанным адресам. Такие посылки регистрируются, их можно отследить, зная трек-номер. Экспресс-доставка в Латвию длится зачастую от 4 до 7 рабочих дней.

Незарегистрированные отправления в Латвийской Республике доставляются по адресу, указанному в графе «Получатель». Если они не могут поместиться в почтовые ящики, сотрудники почты оставляют адресатам уведомления о посылках с информацией о том, где их можно забрать.

Если получатель не обратится за отправлением на протяжении 5 рабочих дней, ему будет отправлено повторное уведомление. Если за посылкой никто не придет в течение 30 дней с момента выдачи первого уведомления адресату, ее возвращают отправителю.

Зарегистрированные и застрахованные отправления доставляются по указанным адресам и вручаются лично получателям. Если адресат отсутствовал в момент прихода почтальона, ему будет оставлено уведомление о посылке, с которым нужно обратиться в указанное почтовое отделение.

Если получатель через 7 рабочих дней не заберет посылку, ему отправят повторное уведомление, а спустя 30 рабочих дней с момента отправки первого уведомления оформят возврат по адресу отправителя.

По водительскому удостоверению можно получить только посылку, которая оценена в менее чем 150 евро.

Если посылка отправлена на юридическое лицо, получить ее может один из его представителей. Нужно будет предъявить свой паспорт и доверенность на получение почтового отправления, заверенную руководителем организации.

Отправление посылок из Латвии и на ее территорию

Почта Латвийской Республики предоставляет своим клиентам возможность пересылать отправления нескольких типов:

 1. Незарегистрированные – те, которые невозможно отследить и которые доставляются в почтовые ящики адресатов: открытки, письма, бандероли и пакеты с маркировкой «М», содержащие печатную продукцию.
 2. Зарегистрированные – те, что подлежат отслеживанию и на которые выдается квитанция: открытки, письма, бандероли и пакеты с маркировкой «М» с печатными материалами, почтовые посылки с промышленными, бытовыми и прочими товарами, обладающими / не обладающими коммерческой ценностью.
 3. Застрахованные – те, которые можно отследить и на которые выдан специальный документ о страховании от потерь, повреждений, краж: письма, небольшие пакеты и почтовые посылки с предметами, имеющими / не имеющими коммерческую ценность.

Латвийская почта предусматривает возможность совершать отправления в любом из почтовых отделений. Тот, кто планирует отправить посылку за границу, должен заполнить форму СР71 (если адресат находится в одной из стран Евросоюза) или форму СР72 (если адресат пребывает за пределами Евросоюза).

Для ускорения прохождения таможенного контроля каждая из форм должна быть заполнена на трех языках: английском, французском и официальном языке того государства, куда посылка отправляется.

Для оформления отправления необходимо при себе иметь удостоверение личности: паспорт, водительские права.

 • найти в электронном виде документы, которые необходимы для оформления посылки за границу, заполнить и распечатать их;
 • внести и сохранить персональные данные о себе, которые будут использоваться при оформлении последующих почтовых отправлений;
 • совершить оплату онлайн.

Распечатывать документы на оформление международных отправлений следует на бумаге формата А4 белого цвета. Заполненные бланки и упакованную самостоятельно посылку нужно сдать вне очереди оператору любого отделения почтовой связи.

Многих интересует вопрос о том, сколько идет посылка из Латвии в Россию или любую другую страну. У отправителей есть возможность оформить посылку класса А (приоритетную) или класса В (экономичную).

Внутренние приоритетные посылки доставляются в интервале 1-3 рабочих дней. На пересылку международных приоритетных отправлений может уйти около 7-11 рабочих дней. Они транспортируются главным образом авиационными перевозчиками. Экономичные отправления идут дольше.

Узнать подробнее о работе экспресс-почты можно, перейдя по .

Отправить посылку в Ригу (или другой латвийский город) из Российской Федерации (например, из Москвы) можно посредством “Почты России”. Отправителю нужно будет заполнить таможенную декларацию в трех экземплярах буквами латинского алфавита.

Если ценность посылки – до 300 СПЗ (специальные права заимствования), заполняется форма CN22, а если выше 300 СПЗ – форма CN23. В бланке указывается категория отправления, перечисляются названия содержащихся в посылке предметов, их ценность. Оформить отправление можно как непосредственно в отделении почтовой связи, так и .

Чтобы отправить письмо в Латвию, нужно правильно заполнить конверт. На лицевой стороне указываются данные получателя на латышском языке:

 • имя и фамилия;
 • улица, дом, квартира;
 • город, индекс;
 • страна.

На обратной стороне вписываются данные отправителя (смотрите заполненного конверта).

Многие иностранные отправители сталкиваются с ситуацией, когда неизвестен индекс латвийского получателя. Руководство почты Латвийской Республики решило проблему, разместив на сайте компании электронный вариант книги, содержащей актуальные почтовые индексы в Латвии. Посмотреть ее можно .

BUJ

Kā rīkoties, ja nav iespējams apliecinājumu aizpildīt elektroniski?

No 12. oktobra apliecinājuma anketu iespējams aizpildīt tikai elektroniski. Katram ieceļotājam ir pieejams 48 stundu logs, kura laikā, pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas, ir jārod iespēja to aizpildīt un iesniegt elektroniski, piemēram, izmantojot publiski pieejamos interneta resursus.  

Apliecinājumu par Jums var aizpildīt arī trešā persona un informācijas nodošanai var izmantot vairākas iespējas:

 1. Nosūtīt saņemto QR kodu Jums e-pastā;
 2. Ja e-pasts nav pieejams, QR kodu saturošu ID (burtu un ciparu kombināciju) īsziņā anketas aizpildītājs var nosūt uz Jūsu mobilo tālruni;
 3. Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem iespējams nosaukt personas datus; apliecinājumu būs iespējams atrast covid.lv sistēmā.

Vai apliecinājums jāaizpilda visiem un katru reizi, iebraucot Latvijas Republikā?

Jā, apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām, izņemot gadījumus, kas īpaši noteikti Ministru kabineta360. noteikumos.

Reizi 30 dienās apliecinājumu atļauts iesniegt:  

1. ES dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas  sauszemes robežu ar citām ES valstīm:

1.1. saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments (tajā skaitā arī autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus ES sauszemes iekšējās robežās, uzrādot nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu);

1.2. bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

1.3. formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās, tas attiecas arī uz personām, kas pavada nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu).

2. Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju. Ja Valkas novada vai Valgas novada iedzīvotājs atgriežas no valsts, pēc kuras apmeklēšanas nepieciešama pašizolācija, personai jāievēro Latvijā noteiktās prasības.

Kā jāievada uzturēšanās vietas adrese?

Uzturēšanās adresi ievadiet pēc iespējas precīzi, ņemot vērā, ka jāaizpilda brīva teksta lauks

Ko darīt, ja apliecinājumā es neatrodu lauku, lai norādītu informāciju par īpašu situāciju?

Apliecinājumā ir pieejams brīvas formas lauks “Piezīmes”, kurā ierakstiet papildu informāciju par īpašo situāciju (piemēram, ka dodaties uz bērēm, esiet LIAA uzaicināts darbinieks, viesmāklinieks, sportists, diplomāts u.c.)

Vai QR kodam obligāti jābūt uzrādāmam attēlā (lai var noskenēt) vai arī pietiek ar saņemto ciparu un burtu kombināciju? Vai to var uzrādīt īsziņas formātā?

Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem var uzrādīt arī QR koda saņemto ciparu un burtu kombināciju vai nosaukt savus personas datus.  Atbildīgās amatpersonas sameklēs Jūsu apliecinājumu sistēmā.

Почему покупки из Китая идут через Латвию

 • Отправитель выбрал Латвию в качестве промежуточного пункта, из которого посылка отправится в страну назначения.
 • Допустили ошибку при указании данных покупателя для отправки товара.

Первая причина представляет собой обычное явление и не должна вызывать панику у покупателя. Это означает, что пакет с заказом в ближайшее время покинет латвийское отделение связи и отправится по запланированному маршруту.

Во втором случае покупателю потребуется собрать данные о допущенной ошибки и открыть спор.

В отделении Latvia LV1000 отправления могут находиться, в среднем, от трех до пяти дней. Однако на практике встречаются и непредвиденные задержки. Этому есть несколько объяснений:

 • Трек-номер перестал отслеживаться после прибытия товара в страну получателя. Так происходит, если отправитель не заказывал платную опцию отслеживания.
 • Задержка в обновлении статусов по техническим причинам.
 • Сбои и поломки оборудования сортировочного центра.
 • Человеческий фактор.
 • Большая загруженность сортировочной станции
 • Проблемы с почтовым бортом, который направляется в страну назначения.

Уточнено: Latvijas Pasts закрывает часть отделений и призывает использовать пакоматы

Учитывая, что большая часть почтовых отделений за пределами городов расположена в принадлежащих местным самоуправлениям зданиях, а они с объявлением чрезвычайной ситуации закрыты для посетителей, с 18 марта Latvijas Pasts временно прекращает оказание услуг в 253 отделениях по всей Латвии. Жители этих территорий смогут получить услуги по месту жительства, предварительно позвонив и заказав их. Почтальон обеспечит все необходимые услуги: отправку писем и открыток, покупку марок и конвертов, доставку посылок, подписку на печатные издания, получение пенсии и перевод денег, оплату коммунальных и других счетов, взносы на счет системы PNS и др.

По уточненной информации, Отдельные почтовые отделения готовы работать в обычном режиме. Однако из-за низкого спроса они будут оказывать услуги только один час в день. Подробнее — на сайте Latvijas pasts.

С 16 марта до 60 дней продлен срок хранения посылок в почтовых отделениях. Услуга является бесплатной. До сих пор за хранение посылки дольше 10 дней взималась плата. Latvijas Pasts призывает клиентов использовать эту возможность и не посещать отделения, если в посылках нет срочных документов или товаров.

Несмотря на то что Центр профилактики и контроля заболеваний со ссылкой на ВОЗ в январе сообщил, что нет доказательств того, что коронавирус распространяется вместе с посылками и никакие меры предосторожности не определены, Latvijas Pasts в качестве дополнительной безопасности все входящие международные посылки до обработки и дальнейшей рассылки клиентам до 72 часов хранит в специальных палатках. Предприятие призывает максимально использовать возможности мобильного приложения, которое позволяет записаться на услугу дистанционно

Предприятие призывает максимально использовать возможности мобильного приложения, которое позволяет записаться на услугу дистанционно.

Для получения посылок жителей призывают использовать услуги 61 пакомата Latvijas Pasts по всей Латвии. При этом почта просит извлекать посылки своевременно, чтобы услуга была доступна и другим. Для дополнительной безопасности все пакоматы чистят и дезинфицируют. Более подробно об услуге можно узнать по . Список пакоматов здесь.

Мобильное приложение Latvijas Pasts можно скачать:

iOS https://itunes.apple.com/us/app/pasts/id671598972?mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.pasts.app

Тех клиентов, которые все же придут в почтовые отделения просят использовать расчетные карты, а не наличные деньги.

 • 1. Уточнено: Latvijas Pasts закрывает часть отделений и призывает использовать пакоматы
 • 2. Банки сокращают список услуг в филиалах
 • 3. Rimi вводит специальные часы для пенсионеров, матерей и инвалидов
 • 4. Maxima cоветует использовать тележки
 • 5. Lido отказывается от концепции открытой кухни
 • 6. Tet: жители готовятся к удаленной работе и учебе
 • 7. Что нужно знать о поликлиниках и аптеках
 • 8. Связь, доставка еды

Как отследить посылку

Отслеживание почтовых отправлений – удобный инструмент контроля их перемещения. Для этого необходимо знать трек-номер посылки. Присваивается он каждому зарегистрированному и застрахованному отправлению во время оформления его отправителем в отделении почты.

Отследить посылку из Латвии можно несколькими способами:

 • на сайте ;
 • на сайте ;
 • на специализированных посреднических электронных ресурсах: , , и других;
 • через приложение “Посылки”, установленное на смартфон (скачать его можно в AppStore и GooglePlay).

Чтобы узнать текущий статус почтового отправления, необходимо в соответствующую графу ввести его трек-номер.

Некоторые торговые площадки предоставляют своим клиентам возможность отслеживать посылки с приобретенными у них вещами непосредственно на их сайтах. К примеру, отслеживание посылок из Китая, которые содержат товары с AliExpress, доступно по этой .

Разновидности трек-номеров

Формат трек-номеров для международных почтовых отправлений из Латвии единый. Каждый номер состоит из 13 символов:

 • если отправление весит до 2 кг, трек-номер начинается с буквы R: к примеру, RA123456785LV;
 • для посылок весом от 2 до 20 кг трек-номера начинаются с буквы С:  CD123456785LV;
 • на экспресс-отправление указывает первая буква Е в трек-номере: EE123456785LV.

Цифры у каждого отправления уникальные. Трек номер “Почты Латвии” в конце содержит две латинские буквы – LV. Они указывают страну, с территории которой была отправлена посылка.

Отслеживание посылок: статусы

В таблице представлены примеры статусов почтовых отправлений с переводом на русский язык.

Статусы Перевод на русский
Item sent to Sorting center – Riga Посылка отправлена в сортировочный центр в Риге
Item received at Sorting center – St. Petersburg Отправление принято сортировочным центром в Санкт-Петербурге ( СПб )
Russian Federation – Item delivered Российская Федерация – Посылка доставлена
Latvia – Item sent abroad Латвия – Посылка отправлена за границу
China – Item sent to Latvia Китай – Посылка отправлена в Латвию
Latvia – Item sent to the customs office Латвия – Посылка отправлена в таможенный орган
Information notice delivered Информационное сообщение доставлено
Latvia – Item received from customer Латвия – Отправление получено от клиента
Russian Federation – Item issued to station / courier / customer service hall Российская Федерация – Отправление выдано станции / курьеру / залу обслуживания клиентов
Latvia – Item sent to Delivery point: PP-3601 Латвия – Посылка отправлена в пункт доставки: PP-3601
China – Failed delivery attempt Китай – Неудачная попытка доставки
Russian Federation – Item returned from customs office Российская Федерация – Отправление возвращено из таможенного органа
Latvia – Item placed in the bag Латвия – Груз помещен в мешок

Codes List

11. Novembra Krastmala
LV

13. Janvara Iela
LV

Abavas Iela
LV

Abelu Iela
LV

Abolu Iela
LV

Abrenes Iela
LV

Acaliju Iela
LV

Adama Iela
LV

Adazu Iela
LV

Adminu Iela
LV

Admiralu Iela
LV

Adulienas Iela
LV

Agenskalna Iela
LV

Aglonas Iela
LV

Ainavas Iela
LV

Ainazu Iela
LV

Airites Iela
LV

Airu Iela
LV

Aiviekstes Iela
LV

Aizkraukles Iela
LV

Aizpriezu Iela
LV

Aizputes Iela
LV

Aizsaules Iela
LV

Aizsila Iela
LV

Aizsprosta Iela
LV

Aizupes Iela
LV

Aizvaru Iela
LV

Aizveja Iela
LV

Akaciju Iela
LV

Akacu Iela
LV

Akademijas Laukums
LV

Akademika Mstislava Keldisa Iela
LV

Akas Iela
LV

Akmenu Iela
LV

Akotu Iela
LV

Alantu Iela
LV

Alauksta Iela
LV

Albatrosu Iela
LV

Alberta Iela
LV

Aldaru Iela
LV

Aleksa Iela
LV

Aleksandra Biezina Iela
LV

Aleksandra Caka Iela
LV

Aleksandra Grina Bulvaris
LV

Alfreda Kalnina Iela
LV

Algu Iela
LV

Alingu Iela
LV

Alises Iela
LV

Alksnaja Iela
LV

Allazu Iela
LV

Alojas Iela
LV

Alsungas Iela
LV

Altonavas Iela
LV

Aluksnes Iela
LV

Amalijas Iela
LV

Amatu Iela
LV

Amolina Iela
LV

Amu Iela
LV

Amulas Iela
LV

Andreja Iela
LV

Andreja Pumpura Iela
LV

Andreja Saharova Iela
LV

Andrejostas Iela
LV

Andromedas Gatve
LV

Anglikanu Iela
LV

Anitas Iela
LV

Annas Iela
LV

Annas Sakses Iela
LV

Anninmuizas Bulvaris
LV

Anninmuizas Iela
LV

Antenas Iela
LV

Antonijas Iela
LV

Apaksgravja Iela
LV

Apes Iela
LV

Apguldes Iela
LV

Aplokciema Iela
LV

Apmetnu Iela
LV

Apogu Iela
LV

Apriku Iela
LV

Apsu Iela
LV

Aptiekas Iela
LV

Apuzes Iela
LV

Araisu Iela
LV

Araju Iela
LV

Arhitektu Iela
LV

Aristida Briana Iela
LV

Arlavas Iela
LV

Armitsteda Iela
LV

Aronas Iela
LV

Aroniju Iela
LV

Arsenala Iela
LV

Artilerijas Iela
LV

Asites Iela
LV

Asnu Iela
LV

Asotes Iela
LV

Aspazijas Bulvaris
LV

Astras Iela
LV

Ata Iela
LV

Atgazenes Iela
LV

Atlantijas Iela
LV

Atlasa Iela
LV

Atputas Iela
LV

Attekas Iela
LV

Atvaru Iela
LV

Atzaru Iela
LV

Auces Iela
LV

Audeju Iela
LV

Auduma Iela
LV

Audupes Iela
LV

Auglu Iela
LV

Augsiela
LV

Augstienes Iela
LV

Augstrozes Iela
LV

Augszemes Iela
LV

Augusta Deglava Iela
LV

Augusta Dombrovska Iela
LV

Aurenieku Iela
LV

Auru Iela
LV

Ausekla Iela
LV

Ausmas Iela
LV

Austrumu Iela
LV

Austuves Iela
LV

Avenu Iela
LV

Aviacijas Iela
LV

Avotkalnu Iela
LV

Avotu Iela
LV

Azenes Iela
LV

Azu Iela
LV

Babites Iela
LV

Baibas Iela
LV

Bajaru Iela
LV

Bakas Iela
LV

Bakuzu Iela
LV

Balasta Dambis
LV

Baldones Iela
LV

Balozu Iela
LV

Balta Iela
LV

Baltasbaznicas Iela
LV

Baltezera Iela
LV

Baltinavas Iela
LV

Balvu Iela
LV

Bangu Iela
LV

Banutas Iela
LV

Baraviku Iela
LV

Barbeles Iela
LV

Barddzinu Iela
LV

Barinu Iela
LV

Barkavas Iela
LV

Baseina Iela
LV

Basu Iela
LV

Batas Iela
LV

Bauskas Iela
LV

Baznicas Iela
LV

Beberbeku 5. Linija
LV

Beberbeku 6. Linija
LV

Beberbeku 7. Linija
LV

Beberbeku 9. Linija
LV

Beberbeku Iela
LV

Bebrenes Iela
LV

Bebru Iela
LV

Benes Iela
LV

Bergenas Iela
LV

Bergu Iela
LV

Bernatu Iela
LV

Berzaunes Iela
LV

Berzkalnes Iela
LV

Berzlapu Iela
LV

Berzpils Iela
LV

Berzupes Iela
LV

Beverinas Iela
LV

Bezdeligu Iela
LV

Biekensalas Iela
LV

Biesu Iela
LV

Bikernieku Iela
LV

Bikstu Iela
LV

Birzes Iela
LV

Birztalu Iela
LV

Biskapa Gate
LV

Bisu Iela
LV

Blaumana Iela
LV

Blidenes Iela
LV

Bolderajas Iela
LV

Bramberges Iela
LV

Braslas Iela
LV

Bremenes Iela
LV

Briezu Iela
LV

Bringu Iela
LV

Brivdabas Iela
LV

Brivibas Bulvaris
LV

Brivibas Gatve
LV

Brivibas Iela
LV

Brucenes Iela
LV

Bruklenu Iela
LV

Bruknas Iela
LV

Bruninieku Iela
LV

Bruzu Iela
LV

Bukaisu Iela
LV

Bukas Iela
LV

Bukultu Iela
LV

Bullu Iela
LV

Bultu Iela
LV

Bumbieru Iela
LV

Bungu Iela
LV

Bursu Iela
LV

Burtnieku Iela
LV

Buru Iela
LV

Carnikavas Iela
LV

Caunes Iela
LV

Celinieku Iela
LV

Celmu Iela
LV

Cementa Iela
LV

Centraltirgus Iela
LV

Cepla Iela
LV

Ceraukstes Iela
LV

Ceres Iela
LV

Cerinu Iela
LV

Cesu Iela
LV

Cesvaines Iela
LV

Cidoniju Iela
LV

Cieceres Iela
LV

Ciedru Iela
LV

Ciekurkalna 1. Linija
LV

Ciekurkalna 1. Skerslinija
LV

Ciekurkalna 2. Linija
LV

Ciekurkalna 2. Skerslinija
LV

Ciekurkalna 3. Skerslinija
LV

Ciekurkalna 4. Skerslinija
LV

Ciekurkalna 5. Skerslinija
LV

Ciekurkalna 6. Skerslinija
LV

Ciekurkalna 7. Skerslinija
LV

Ciekurkalna 8. Skerslinija
LV

Ciekurkalna 9. Skerslinija
LV

Что представляет собой отделение и какие функции выполняет

Latvia LV1000 — это транзитный сортировочный центр, который принадлежит Почте Латвии. Его основной функцией является магистральная перевозка — то есть, отправление почтовой корреспонденции в Российскую Федерацию, Республику Беларусь и Украину. Для жителей этих стран продавцы из Китая иногда высылают товары не напрямую, а через транзитную страну, роль которой выполняет Латвия.

В сортировочный центр Latvia LV1000 при поступлении посылке присваивается статус «принято почтой для магистральной перевозки».

Рассматриваемый почтовый узел расположен по адресу: город Рига, Рижский Международный аэропорт, Марупес.

Для связи с этим отделением можно воспользоваться контактными данными Почты Латвии:

ЧАВО

Как действовать, если нет возможности заполнить подтверждение в электронном виде?

С 12.октября анкету возможно заполнить только электронно.  Доступно 48-часовое окно, в течение которого необходимо предоставить подтверждение в электронном виде перед пересечением границы Латвийской Республики, например, используя публично доступный интернет ресурс. 

Анкету за вас может заполнить третье лицо использывая несколько возможностей:

Отправить полученый QR код вам на електронныю почту;

Если електронная почта не доступна, QR кода ID (содержаюший комбинацыю букв и цыфр) третье лицо может вам отправить ввиде сообшения на мобильный телефон;

Если нет возможности полычить QR код,  проверяющим органам можно назвать персональные данные , которые можно найти и проверить в системе covid.lv

Нужно ли заполнять подтверждение каждый раз при пересечении границы Латвийской Республики?

Да, каждый раз необходимо заполнять подтверждение о себе, детях и опекаемых, за исключением отдельных случаев.

Подавать подтверждение раз в 30 дней разрешено:  

  • гражданам и постоянным жителям стран – участниц ЕС, ежедневно пересекающим сухопутную границу Латвии с другими странами ЕС:
  • если пересечение границы необходимо для исполнения основных трудовых или служебных обязанностей и у лица имеется документ, подтверждающий факт трудоустройства (включая водителей, выполняющих международные грузовые или пассажирские перевозки в пределах внутренних сухопутных границ ЕС);
  • для получения услуги присмотра за детьми или очного формального образования на ступени дошкольного образования (по предъявлении справки, выданной поставщиком услуги или образовательным учреждением);
  • для получения очного формального образования на ступени основного, среднего и высшего образования, а также по программам образования с профессиональным уклоном в сфере искусства и культуры, что также относится к лицам, сопровождающим несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетнего учащегося с особыми потребностями (по предъявлении справки, выданной образовательным учреждением);
 • жителям, декларированным в Валкском крае и Валгаском уезде, ежедневно пересекающим сухопутную границу Латвии с Эстонией. Если житель Валкского края или Валгаского края возвращается из страны, после посещения которой необходима самоизоляция, он обязан соблюдать установленные в Латвии требования. 

Как ввести адрес проживания?

Введите адрес проживания как можно точнее с учетом того, что необходимо заполнить свободное текстовое поле.

Что делать, если в анкете нету места для указания особой информации ?

В анкете доступно свободное поле «Примечания», в котором можно указать особую информацию (например, что едите на похороны, LIAA приглашенный работник, спортсмен, дипломат и.т.д.)

QR должен быть обязательно в виде картинки (для его сканирования) или достаточно полученыю комбинацию цыфр и букв ? И можно ли предоставить его в виде сообщения ?

Если невозможно полычить QR код, контролирующим службам можно предоставить комбинацию цыфр и букв, или предоставить свои личные данные.

Краткая историческая справка

Датой основания государственного предприятия Latvijas Pasts является 2 января 1992 года. После того как государство получило независимость, на “Почту Латвии” была возложена функция обеспечения почтовых пересылок всех категорий внутри страны и за ее пределы.

 • В 1994 году в Латвии появился Закон «О почте», в котором речь шла о присвоении почтовому государственному предприятию иного статуса – государственного учреждения.
 • 1997 год ознаменовался очередными нововведениями: почта страны стала некоммерческой организацией – государственным акционерным обществом. С 2004 года и до наших дней она функционирует как открытое акционерное общество.
 • В 2004 году “Почте Латвии” была выдана универсальная лицензия на предоставление почтовых услуг, которая отвечает требованиям Евросоюза.
 • В 2015 году состоялось подписание соглашения со Всемирным почтовым союзом, благодаря чему клиентам латвийской почты стало доступным отслеживание почтовых отправлений по идентификатору (трек-номеру).

У “Почты Латвии” есть две дочерние компании: AS IT Latvia и SIA Mailmaster. В целом она содержит 620 отделений, где работает около 4,2 тысячи сотрудников.

Вывод

Услугами “Почты Латвии” – национального оператора связи Латвийской Республики – активно пользуются как физические, так и юридические лица, которые сталкиваются с необходимостью отправки/получения внутренних/международных писем и посылок. Руководство латвийской почты постоянно совершенствует сервис, предоставляя клиентам возможность оформлять посылки онлайн, расплачиваться за услуги по безналичному расчету, отслеживать в интернете движение отправлений по трек-кодам, заказывать экспресс-доставку международных посылок и писем курьерами.

Предоставляемые современной почтой Латвийской Республики услуги отвечают спектру требований, выдвигаемых Европейским Союзом.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий