Загальна інформація

Державна міграційна служба України

 • Орган влади
 • Послуги органа влади
 • Розташування на мапі
 • Видача довідки про звернення за захистом в Україні

 • Видача довідки про особу, яка добровільно повертається

 • Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця перебування особи

 • Видача дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства

 • Видача посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист

 • Зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи

 • Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм (іноземцям або особам без громадянства, які звільнені з пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, на підставі рішення суду про скасування рішення про їх затримання або примусове видворення за межі України до завершення граничного строку перебування у таких пунктах не було примусово видворено з України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, що не залежать від таких осіб)

 • Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) або обмін посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

 • Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше

 • Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, крім оформлення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту вперше

 • Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця

 • Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист

 • Оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання

 • Онлайн
  Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання

 • Оформлення та видача посвідки на постійне проживання

 • Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм (іноземцям або особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування)

 • Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм (іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, спортивної, освітньої діяльності, а також іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій)

 • Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм (іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації)

 • Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм (іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку)

 • Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм (іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків)

Международный порядок биопаспортизации

Отличие загранпаспорта от биометрического

По юридической силе новый биометрический паспорт совсем не отличается от старого образца загранпаспорта. Главное отличие между этими двумя документами – внедрение в биометрический загранпаспорт микрочипа, где в цифровом варианте записана вся информация об обладателе:

 • данные, указанные на страницах загранпаспорта для выезда в другую страну: ФИО, год, число, месяц рождения, серия и номер биометрического паспорта, сроки выдачи и окончания действия;
 • основные биометрические параметры: оцифрованное фотоизображение, подпись, отпечатки пальцев, скан сетчатки и пр.

От обычного паспорта биометрический отличается наличием пометки на обложке, а также более объемная правая страница, где размещается электронный микрочип. Стоит иметь в виду, что в случае кражи электронного документа злоумышленник просто не сможет использовать его в своих целях. На пограничных пунктах пропуска установлено специальное оборудование, которое позволяет моментально считать информацию с электронного микрочипа. Современные сканеры подробно сравнивают пропорции лица владельца и фото, определяя расстояние между глазами, носом, губами и сразу же сравнивают их с изображением в паспорте. Если есть какие-либо несоответствия, владелец документа подлежит более детальной проверке, поэтому пересечь границу с чужим документом абсолютно невозможно.

Преимущества биометрического загранпаспорта

Самое значимое преимущество наличия такого вида документа – возможность безвизового посещения стран европейского союза и пребывания на их территории до девяноста дней в течение полугода. Также стоит упомянуть о том, что биометрические загранпаспорта являются намного безопаснее документа старого образца. В случае утери первого злоумышленник не сможет воспользоваться документом по назначению, поэтому любые проблемы в таких ситуациях будут полностью исключены.

Среди других преимуществ можно назвать такие:

 • Быстрое прохождение пограничного контроля. Во время процедуры нет необходимости вручную вносить данные загранпаспорта в общую базу данных.
 • При наличии такого документа страны ЕС можно посещать без визы.

С введением в обиход биометрических паспортов срок действия старых загранпаспортов продолжается до истечения их сроков действия. Поэтому менять один вид документа на другой нет острой необходимости.

Стоимость и льготы

Окончательная цена документа складывается из трех частей. Заявителю нужно оплатить госпошлину, работу по оформлению документа и бланк. Бланки для биометрических паспортов дороже, чем для обычных.

 1. Пошлина, установленная государством – 170 гривен.
 2. Услуги по проверке документов и подготовке паспорта – 87,15 гривен.
 3. Бланк с электронным чипом – 304,32 гривны, без электронного чипа – 238,32 гривны.

Итоговая стоимость – 561,47 гривен для биометрического паспорта и 495,47 гривен для обычного.

Тарифы действуют при стандартных сроках оформления. Если документ нужен срочно, государственная пошлина и расценки на услуги оформления возрастают вдвое. Цена бланков не изменяется.

Категории граждан, которым документы оформляют по особым тарифам:

 • Чернобыльцы.
 • Инвалиды, в том числе и Великой Отечественной войны.
 • Участники военных действий.
 • Дети до 16 лет.

Политика и заграничный паспорт

Политическая ситуация в Украине пугает многих граждан. У них возникают вопросы о том, необходим ли загранпаспорт, чтобы посетить Россию. И наоборот, нужен ли загранпаспорт гражданам России, чтобы выехать в Украину.

Граждане Украины, которые хотят выехать на территорию России, не нуждаются в заграничном паспорте. А вернее он не обязателен, подойдет и украинский документ подтверждающий личность.

А вот гражданин России, при желании посетить Украину, должен будет предъявить заграничный документ. Правило вступило в силу с марта 2015 года.

Дети, которым необходимо пересечь границу из России в Украину, должны иметь свидетельство о рождении. А их сопровождающие взрослые выездной документ, в котором будет указан ребенок пересекающий границу. После 14 лет, дети предъявляют свой собственный документ.

Кража или потеря паспорта

Бывают ситуации, когда внутренний паспорт Украины теряется вместе с остальными документами или его прибирают к рукам правонарушители.

Если гражданин постоянно или временно проживает на территории Российской Федерации, стоит немедленно обращаться в полицию. Это в первую очередь убережет от ответственности, если с паспортом провернут махинации и различные сделки.

Гражданский паспорт – это по сути разрешение, при котором гражданин может проживать на территории другой страны. Это основной и единственный документ подтверждающий личность в России. Но вот восстановить его в другом государстве не представляется возможным.

Поэтому нужно незамедлительно обращаться в любое отделение полиции. Конечно, желательно в районе пропажи документа.

Гражданину предлагают написать заявление о краже, после чего заводят уголовное дело. Заявление пишется даже если нет уверенности в краже, а подозревается потеря. Все это делается для объявления паспорта гражданина Украины в розыск.

Если имеются копии паспорта Украины, на которых четко видны фото, номер документа и орган выдавший его, это намного упрощает работу правоохранительной организации. Документ ищут в течение 10 дней. После гражданину поступает вызов в отделение, где выдается постановление о возбуждении или закрытии дела.

Постановление, не единственный документ, который необходимо взять в полиции. Так же потребуется справка, подтверждающая кражу. На ней должны иметься все соответствующие подписи.

Найденный в течении 10-ти дней паспорт, возвращается гражданину после тщательной проверки на фальсификацию.

Возможно ли получение паспорта в посольстве

Получить паспорт не такое простое дело, как покажется на первый взгляд. И если при утере документов, человек не обращался в органы внутренних дел и не имеет всех документов, подтверждающих утерю, получить новый паспорт не удастся.

Только имея при себе все документы, можно обращаться в посольство Украины в России.

В России всего 5 консульств находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Если добраться до городов перечисленных выше нет возможности, то следует позвонить по телефону или отправить запрос.

Но все равно позже необходимо будет обратиться лично и подать документы. Расходы составит не только поездка, еще нужно оплатить пошлины и нотариально заверить документы. Работа с документами будет стоить от 5 до 6 тысяч российских рублей.

С кражей документов и денег дело усложняется.

Придется выехать за границы России в установленное законом время. Бывают случаи, что сотрудники посольства помогают выделить сумму из резервов гражданину, которой хватает на обратную дорогу.

Выезд из России если нет паспорта

Необходимо подтвердить, что гражданин точно является резидентом Украины следующим способом:

 1. Показать любой документ подтверждающий личность.
 2. Если нет ни одного документа, необходимы три соотечественника, подтверждающие личность человека.
 3. Если нет ни того, ни другого, делается запрос в МИД, подтверждается личность. Также необходимо связаться с родственниками или коллегами.

Подготавливается следующее:

 • справка из полиции, что была совершена кража;
 • делается 2 фотографии;
 • квитанция, подтверждающая оплату пошлины;
 • заявление, с разрешением выехать на родину.

Именно по этому разрешению, гражданин покинет Россию и выедет в Украину. Нелегальное получение такого разрешения невозможно. Все строго контролируется. Кроме того на страже всегда таможенный контроль.

При получении нового документа, придется менять бумаги разрешающие пребывание на территории России, так как в них будет уже другие номер и серия паспорта.

Где можно сделать биометрический загранпаспорт?

Оформление и получение таких паспортов обеспечивают Центры предоставления административных услуг, адреса расположения и контактные телефоны которых находятся в свободном доступе сети интернет. Жителям Киева можно обратиться по адресу ул. Днепровская набережная, 19-б, номер телефона (044) 202-60-38. Жители города Харьков могут оформить сдать документы на биометрический паспорт и получить его в кратчайшие сроки, обратившись по адресу проспект Науки 17-А. В Одессе можно обратиться по адресу ул. Королева, 9, номер телефона администрации (048) 245-64-03.

Для граждан Украины, желающих оформить и получить электронные загранпаспорта, создана специальная электронная очередь. Электронная очередь на биометрический паспорт оформляется в режиме онлайн либо через терминал в отделении Государственной миграционной службы, которая предварительно выдает талон с порядковым номером.

Помимо ГМС такой вид загранпаспорта можно получить, обратившись в госпредприятие «Документ». Оно входит в сферу управления государственной миграционной службы Украины и имеет несколько территориальных подразделений, которые на законодательном уровне обеспечивают прием заявок и выдачу соответствующих документов.

Документы на загранпаспорт

Если вы решили оформить загранпаспорт для безвизового выезда за границу, для его получения потребуется подготовить такие документы:

 • Заявление в виде анкеты. Оформляется непосредственно во время подачи заявки.
 • Паспорт гражданина Украины для людей, которые достигли возрасте 14 лет.
 • Индивидуальный налоговый номер. Требуется, чтобы человек смог оплатить услуги по оформлению документов.
 • Документы, которые подтверждают оплату админсбора либо же оригинал документа об освобождении от его оплаты.

В случае потери либо кражи паспорта, необходимо будет дополнительно предоставить:

 • Заявление об оформлении загранпаспорта в связи с его потерей или похищением. Заявка оформляется в свободной форме.
 • Выписка из Единого реестра досудебных расследований требуется в случае, если паспорт для выезда за границу был украден на территории родной страны.

Важно отметить, что когда человек желает оформить загранпаспорт, имея внутренний паспорт, выданный властями неподконтрольных Украине территорий, при подаче документов миграционная служба советует предоставить дополнительную документацию, содержащую фотоизображение, например:

 • водительское или пенсионное удостоверение;
 • военный билет;
 • студенческий билет.

Если у вас нет документов с фотографией, можно предъявить:

 • свидетельство о рождении;
 • документ о заключении брака;
 • документацию об окончании высшего учебного заведения и пр.

Биометрический документ

Если гражданин получает биометрический паспорт, то понадобится сдать отпечатки пальцев. Дактилоскопию заявители проходят непосредственно в ДМС. Там же делается цифровой фотоснимок, а на графическом планшете ставится электронная подпись.

Загранпаспорт нового поколения имеет встроенный в обложку электронный чип. На чипе записана вся сданная в миграционной службе информация о владельце:

 • Отпечатки указательных пальцев.
 • Цифровая фотокарточка
 • Электронная подпись.

В перспективе обладатели такой корочки смогут въезжать в страны ЕС без визы. Но это случится не раньше, чем Киев заключит соответствующее соглашение с Евросоюзом.

Отличительные особенности биометрического загранпаспорта

Порядок получения детского паспорта

С апреля 2019 года изменилось миграционное законодательство Украины, и теперь миграционная служба не вносит данные на несовершеннолетнего в загранпаспорт родителей. Для проезда ребенка через границу нужен детский заграничный паспорт.

Это не относится к тем, кто получал документы до того, как произошло изменение, и в заграничный паспорт успел занести данные о ребенке. Пока не окончен срок действия, можно провозить по нему детей не оформляя детский паспортный документ.

Согласно старым требованиям, после достижения ребенком пятилетнего возраста, необходимо в проездной родительский документ вклеить фото. Сейчас эта мера отменена и, соответственно, срок заграничных путешествий для тех, кто был внесен в родительский документ малышом, ограничен возрастом 5 лет. После достижения этого возраста нужен детский паспорт. Если в загранпаспорт родителя было вклеено фото ребенка, то он может ездить по этому документу, пока не закончится срок его действия. Когда паспорт станет недействительным, ребенку надо будет получить детский документ по новым правилам.

Родителям следует учитывать то, что при взрослении лица детей сильно изменяются и могут не соответствовать тем, что на фото. Чтобы избежать отказа при запросе визы, если фото ребенка сделано давно, лучше сразу получить детский загранпаспорт.

Начиная с 2019 года, всем маленьким украинцам оформляются детские паспорта, по которым их родители могут вывозить в другие страны. Лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста нужен внутренний общегражданский документ, подтверждающий его личность. По нему можно получить и загранпаспорт, срок действия которого — десять лет.

В возрасте 12 лет оформляется биометрическое удостоверение личности. Для проведения дактилоскопии родители должны подать заявление. Детский документ для заграничных поездок выгляди как взрослый. Срок его действия — четыре года. Чтобы его получить, нужны заявления от двух родителей с явкой в МС.

Чтобы оформить паспорт ребенку любого возраста, нужны документы: о рождении, родительские внутренние паспорта. Требования к фото зависят от возраста:

 • до 12 лет — 1 фото размером 10×15 см и 2 фото паспортного формата, младенцев следует снимать в одежде;
 • с 12 до 16 — для биометрического удостоверения фото делается в отделении миграционной службы.

Сколько стоит удостоверение личности для ребенка? Базовая цена такая же, как и взрослого варианта: обычного — около пятисот гривен, биометрического — почти шестьсот. Сделать срочные документы стоит в два раза дороже.

Как проверить действителен ли заграничный паспорт?

Сделать это можно онлайн на официальном сайте ГМС.

Для этого необходимо лишь выбрать тип документа, ввести его серию, номер в соответственные поля и подтвердить капчу. Результат проверки будет выведен в верхней части открытой страницы.

 • Если паспорт действителен, его никто не терял и не украл, то появится два сообщения зеленого цвета: Информация о признании документа недействительным в базе данных ГМС отсутствует
 • Информация об украденном и утерянном документе в базе данных ГМС отсутствует

Если же указанный документ был аннулирован или украден, то на экране появится красное сообщение:

 • Документ признан недействительным

Также есть возможность уточнить на сайте Министерства внутренних дел в разделе «Розшук» информацию о том, числится ли данный загранпаспорт среди украденных или утерянных. Для этого также потребуется ввести номер и серию документа.

Альтернативные офлайн-способы

В связи с тем, что не все знают, как записаться в ФМС через «Госуслуги» и можно ли это сделать вообще, нередко предпочтение отдается «офлайн-способам». Для этого придется лично отправиться в отделение ГУВМ по месту жительства и записаться уже там. Далеко не всегда сотрудники этого управления соглашаются на подобную запись — по организованной очереди. Чаще всего список ведется силами самих посетителей и особой веры ему нет. В конечном итоге приходится просто часами стоять в живой очереди.

Второй вариант — делать все в МФЦ (многофункциональные центры). Большинство миграционных услуг они оказывают, а очередь формируют на месте: вы приходите, берете талончик и ждете столько, сколько потребуется, чтобы прошли все люди по номеркам, выданным раньше вашего.

Намного удобнее и проще записаться онлайн и прийти на прием в строго определенное время.

Сколько стоит оформить загранпаспорт через турагентство

Если Вы не любите стоять в очередях или паспорт нужен очень срочно, можно воспользоваться услугами турагентств или посредников. В таком случае сумма, которую нужно будет заплатить за загранпаспорт, будет зависеть от срочности. Паспорт за сутки Вам помогут оформить за цену от 3000 грн, через 3-5 дней документ будет у Вас примерно за 2300-2600 грн, за 1600-1900 грн загранпаспорт будет готов через 10 дней. Конечно, заплатить придется значительно больше, но и времени можно сэкономить немало. Не говоря уже о нервах, потраченных в не всегда организованных очередях. Да и загранпаспорт будет готов намного быстрее.

Стоимость оформления загранпаспорта в Бизнес Визит

Наименование документа Стоимость оформления*
Киев Запорожье Днепропетровск
Биометрический загранпаспорт от 1400 грн от 1100 грн от 1100 грн
Второй действующий биометрический загранпаспорт от 1600 грн от 1200 грн от 1300 грн
Детский биометрический загранпаспорт от 1400 грн от 1100 грн от 1100 грн

*Стоимость оформления зависит от срочности изготовления паспорта и от города проживания. В таблице указана стоимость за оформление документов в течение 21-30 рабочих дней.

Узнать более подробную информацию по стоимости оформления загранпаспорта и прочих документов, необходимых для выезда за границу, в Бизнес Визит можно, перейдя по ссылкам внизу, или связавшись с нашими менеджерами по телефонам:

 • в Киеве +38 (044) 303 91 62
 • в Запорожье +38 (061) 228 17 08
 • в Днепропетровске +38 (056) 794 02 40

В Киеве

В Запорожье

В Днепропетровске

На вопрос, во сколько реально обойдется загранпаспорт, однозначно ответить очень сложно. Все зависит от того, насколько Вы настойчивы, как срочно Вам необходим паспорт и что вы предпочитаете: потратить меньше денег, но больше нервов и времени, или заплатить чуть больше, но выиграть драгоценные часы, которые всегда можно найти, куда применить. Выбирайте свой вариант — и действуйте!

За качественной консультацией по стоимости оформления загранпаспорта обращайтесь к менеджерам «Бизнес Визит».

Срок изготовления и стоимость биометрического загранпаспорта

Срок изготовления и стоимость биометрического загранпаспорта

Изготовление биометрического паспорта — это  административная услуга, поэтому заявителю необходимо будет в обязательном порядке оплатить админсбор. Кроме этого, отдельно оплачивается стоимость бланка, цена которого в среднем находится в диапазоне 330 – 350 гривен.

Что касается адиминсбора, то его стоимость и сроки изготовления документа взаимосвязаны. Общий срок изготовления – около двадцати дней, при этом сумма админсбора будет составлять 352 грн. Если человеку необходимо срочно сделать загранпаспорт в течение семи дней, стоимость админуслуг будет составлять 704 грн., что вместе со стоимостью бланка составит 1034 гривны.

Кратчайшие сроки изготовления загранпаспорта, которые занимают три дня, предвидены для таких случаев:

 • необходимость в срочном лечении за границей;
 • отъезд лица, сопровождающего тяжелобольного пациента;
 • внезапная смерть близкого, проживающего в другой стране.

Все непредвиденные обстоятельство должны быть подтверждены соответствующими документами. Сколько стоит биометрический паспорт в таких ситуациях? Сумма административного собора равна 704 грн., плюс не забываем об отдельной стоимость бланка – 330 грн. Общая стоимость биометрического паспорта будет составлять 1034 гривны.

Оплатить услуги предприятия, которое будет оформлять загран. паспорт, можно в любом отделении банка или в терминале, расположенном в отделении Государственной миграционной службы или центре предоставления админуслуг України.

За оформление загранпаспорта через госпредприятие «Документ» придется заплатить больше, но ненамного. Подготовка документации в течение четырнадцати дней обойдется в 1082 гривен, а если необходимо подготовить его в кратчайшие сроки, такая услуга обойдется в 1434 гривен.

Срок действия биометрического загранпаспорта

Биометрический паспорт как выглядит мы уже знаем, выдается на определенное время. Для лиц, которым уже исполнилось шестнадцать,  лет документ будет действующим четыре года. Лицам, которым более 16 лет документ выдается на десять лет. После окончания сроков действия придется оформлять все заново.

Сроки рассмотрения заявления

Заявления рассматривают не дольше, чем 30 рабочих дней. Исключения:

 1. Срочная выдача (по заявлению гражданина) и уплата повышенных сборов – до 7 дней.
 2. Срочное оформление, связанное с болезнью или смертью близкого родственника за рубежом – до 3 дней. Требуется подтвердить.
 3. Выдача документа для эмиграции – до 3 месяцев.
 4. Для выезда за границу украинского ребенка, усыновленного иностранцами – до 10 дней.

Отказ в оформлении

Основания для отказа в выдаче заграничного паспорта прописаны в украинском законе «О порядке выезда и въезда». Украинцу могут отказать, если он:

 • По роду деятельности имеет доступ к государственной тайне или иным сведениям, связанным с безопасностью государства.
 • Имеет долги, по поводу которых состоялись судебные слушания. Характер долга не имеет значения: алименты, кредит, штрафы и т.д.
 • Находится под следствием по уголовному делу в качестве обвиняемого или подозреваемого.
 • Осужден за преступление и не отбыл срок.
 • Предоставляет заведомо ложные сведения.
 • Выступает ответчиком в процессе по гражданскому иску.
 • Находится под административным надзором сотрудников правоохранительных органов.

Запрет на выдачу документа в большинстве случаев накладывают временно – до тех пор, пока гражданин не исполнит свои обязательства или не выйдет из судебных процессов. После этого он может обратиться с заявлением заново и сделать паспорт без препятствий.

Получить паспорт в Москве

Можно ли украинцу, проживающему в Москве или в другом городе РФ получить загранпаспорт без выезда из страны? Такую возможность предоставляет консульский отдел Посольства Украины, который расположен в Москве, в Леонтьевском переулке, дом 20. Украинский МИД обеспечивает своим гражданам, проживающим, в том числе и в Москве, оформление украинских паспортов.

Какие требования предъявляет Посольство к этой процедуре? По вопросам оформления паспортов в консульском отделе есть телефоны для консультаций: 629-28-04, 629-34-22. Чтобы оформить паспортный документ, надо подать ходатайство, лично обратившись в консульский отдел в Москве в любой будний день с девяти до тринадцати часов. При себе следует иметь паспорта (внутренний и заграничный), ИИК, оплату консульского сбора. Чтобы заказать биометрический паспорт, надо сдать отпечатки пальцев, оцифрованную фотографию и подпись.

По вопросам оформления документов МВД взаимодействует с МС, полиграфическим комбинатом, курьерской доставкой почты. Заявитель может оплатить международную экспресс доставку паспорта в Москву, что значительно ускорит выдачу ему удостоверения.

Срок, который требуется для этой процедуры — три месяца. Лицам, у которых заканчивается срок их паспортного документа, следует заблаговременно обратиться в консульский отдел в Москве. Учитывая, что после отмены виз со странами Евросоюза, владельцам биометрического паспортного документа не надо получать визу, МИД рекомендует оформлять паспорта именно такого формата.

Биометрический загранпаспорт для ребенка

Что можно оформить онлайн

Действующий на текущий момент портал государственных услуг предоставляет возможность решить различные задачи иностранных граждан. Все они разделяются по базовым направлениям: РВП, ВНЖ, гражданство, патент и миграционный учет.

РВП

Проще осуществить запись в ФМС через «Госуслуги» (напомним, формально речь идет о ГУВМ), когда пользователь точно знает, что ему нужно. Разобраться во множестве существующих вариантов сложно, потому рекомендуется пользоваться строкой поиска. В случае с РВП предлагаются следующие типы услуг:

 • РВП для иностранцев и лиц без гражданства;
 • РВП для иностранцев без визы;
 • РВП для участников госпрограммы;
 • РВП при утере документов, смене фамилии или имени.

ВНЖ

Если получится разобраться в том, как записаться в электронную очередь в УФМС, то станут доступны и услуги, касающиеся ВНЖ (вида на жительство):

 • выдача ВНЖ;
 • ВНЖ для специалистов;
 • восстановление ВНЖ при его утрате;
 • ВНЖ для иностранцев, которым отказали в выдаче гражданства;
 • продление ВНЖ;
 • продление ВНЖ для специалистов и так далее.

Гражданство

К сожалению, на текущий момент записаться на получение паспорта в УФМС через портал госуслуг вправе только действующие граждане РФ. А вот иностранцам придется сначала получать такой статус, что в электронном виде невозможно. Придется лично отправиться в отделение ГУВМ по месту жительства.

Патент

Существует ряд касающихся патента услуг, на которые онлайн-запись в УФМС через «Госуслуги» доступна, к их числу относятся:

 • выдача патента;
 • аннулирование;
 • внесение изменений;
 • выдача дубликата;
 • выдача патента для ведения деятельности в другом регионе страны;
 • переоформление.

Миграционный учет

Есть возможность взять талон в УФМС через интернет и решить такие проблемы с миграционным учетом, как:

 • постановка на учет;
 • регистрация;
 • снятие с регистрации или учета.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий