Jak potwierdzać przelewy i inne operacje?

O to pytacie najczęściej

Aktywacja i dostęp do serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO są bezpłatne. Aplikację IKO możesz pobrać z wybranego sklepu z aplikacjami bez opłat. Pobranie aplikacji wymaga dostępu do internetu i może wiązać się z opłatą za wykorzystany przez Ciebie pakiet transmisji danych.

Zobacz, jak zacząć korzystać z serwisu internetowego iPKO i aplikacji mobilnej IKO

Zobacz, jak odblokować dostęp do konta przez serwis iPKO / aplikację IKO, gdy zostały zablokowane.

 znajdziesz w mailu potwierdzającym otwarcie konta, umowie (od 14.03.2011 r.) lub Potwierdzeniu nadania numeru klienta (dla umów do 13.03.2011 r.). Możesz też poprosić doradcę o podanie numeru klienta w placówce PKO Banku Polskiego. Jeśli pamietasz swój przyjazny login i masz aktywny dostęp do serwisu iPKO, Twój numer klienta będzie podany w prawym górnym rogu okna przeglądarki.

Aplikacja IKO i serwis internetowy iPKO to usługi bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego. Umożliwiają zlecanie przelewów oraz innych operacji związanych z posidanymi kontami i innymi produktami/usługami w PKO Banku Polskim, a także płatności mobilne i internetowe — zobacz listę funkcji

W trakcie aktywacji lub logowania się do bankowości elektronicznej, a także przy próbie odzyskiwania dostępu możesz spotkać się z poniższymi pojęciami. Sprawdź, co oznaczają:

Numer klienta / ‘przyjazny’ login 

Numer klienta identyfikuje Cię w systemie naszego banku. Znajdziesz go na pierwszej stronie umowy lub w mailu po złożeniu wniosku o konto. Numer klienta używasz do logowania do serwisu internetowego iPKO / serwisu telefonicznego iPKO lub usług powiązanych (np. Płacę z iPKO) i do aktywacji aplikacji IKO.

Jeśli masz problemy z zapamiętaniem numeru klienta, utwórz ‘przyjazny’ login — czyli unikalny ciąg znaków, który będziesz wpisywać przy logowaniu zamiast numeru klienta.

Hasło / hasło tymczasowe / hasło telefoniczne

Hasło do serwisu internetowego iPKO ustalasz w trakcie aktywacji serwisu. Aby to zrobić, po wpisaniu po raz pierwszy swojego numeru klienta na stronie logowania otrzymasz SMS-a z hasłem tymczasowym. Hasło tymczasowe możesz otrzymać również w przypadku, gdy zgłosisz się do banku o odblokowanie dostępu do serwisu internetowego iPKO. 

Hasło telefoniczne służy do logowania do serwisu telefonicznego iPKO — ustalasz je w trakcie aktywacji dostępu do konta przez serwis telefoniczny iPKO.

PIN w IKO / kod aktywacyjny do IKO

4-cyfrowy kod aktywacyjny należy podać podczas aktywacji aplikacji IKO — otrzymasz go w trakcie aktywacji IKO w wybrany przez Ciebie sposób — w wiadomosci głosowej lub po zalogowaniu do serwisu internetowego iPKO

Obsługa przez serwis telefoniczny

Aby skorzystać z serwisu telefonicznego (IVR), należy postępować według wskazówek lektora. Najpierw logujesz się wprowadzając na klawiaturze telefonu swój numer klienta i wybrane cyfry hasła telefonicznego, a następnie wybierz numer funkcji, aby z niej skorzystać.

Menu główne automatycznego serwisu telefonicznego iPKO po zalogowaniu

Pozycja menu Co możesz zrobić?
1 — Saldo i historia rachunku Wysłuchasz informacji o saldzie i historii rachunku oraz zamówisz przesłanie historii rachunku faksem
2 — Lokaty Wysłuchasz szczegółów na temat posiadanych lokat
3 — Kredyty Wysłuchasz szczegółów na temat posiadanych kredytów
4 — Płatności mobilne Uzyskasz informacje na temat aplikacji IKO i pomoc w wykonaniu wybranych operacji przy użyciu IKO
5 — Doładowanie telefonu komórkowego Doładujesz telefon komórkowy
6 — Aktywacja karty kodów jednorazowych Aktywujesz kartę kodów jednorazowych
7 — Zmiana hasła telefonicznego Zmienisz hasło telefoniczne
8 — Powrót do poprzedniego menu Wrócisz do poprzedniego menu
9 — Powrót do głównego menu Wrócisz do głównego menu
0 — Połączenie z konsultantem Połączysz się z konsultantem serwisu telefonicznego

Pamiętaj! 

 • Funkcje przypisane do cyfr 8, 9 i  są stałe w całym automatycznym serwisie telefonicznym.
 • Jeżeli masz kilka rachunków, z których korzystasz za pośrednictwem usług iPKO, będą one odróżniane w serwisie sześcioma ostatnimi cyframi numeru rachunku z 26 cyfr: ** **** **** **** **** XX XXXX.
 • W czasie korzystania z automatycznego serwisu telefonicznego może być wymagane wciśnięcie #.

Aby skorzystać z serwisu telefonicznego (IVR), należy używać telefonu z wybieraniem tonowym (DTMF).

Jeśli po zalogowaniu do serwisu telefonicznego (IVR) wybierzesz , połączysz się z konsultantem. Ze względów bezpieczeństwa na początku każdej rozmowy konsultant zada Ci kilka pytań w celu dodatkowej identyfikacji.

Łącząc się z konsultantem możesz nie tylko uzyskać potrzebne informacje, ale także zlecić wykonanie przelewu, założenie lokaty etc. Większość zlecanych operacji będzie wymagała potwierdzenia kodem jednorazowym. Tylko prawidłowe podanie przez Ciebie kodu umożliwi konsultantowi realizację dyspozycji.

Podczas rozmowy z konsultantem możesz zostać poproszony o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego.

Pamiętaj! Pracownicy banku nie dzwonią z numerów zastrzeżonych, czyli takich, które nie wyświetlają się na ekranie telefonu, a na początku rozmowy podają swoje imię i nazwisko. W razie jakichkolwiek wątpliwości rozłącz się i zweryfikuj pod numerem infolinii Banku (800 302 302*, +48 81 535 60 60**), czy połączenie było nawiązane przez pracownika PKO Banku Polskiego.

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje:
— działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
— działań promujących wzrost produkcji zwierząt,
— opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.,
— działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem,
— kolczykowania zwierząt,
— korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków),
— przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów,
— strzyżenia owiec,
— prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.
— usługi podkuwania koni.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje:
— wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 6820Z,
— działalności weterynaryjnej, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanej w 7500Z,
— wynajmowania zwierząt (np. stada zwierząt), sklasyfikowanego w 7739Z,
— prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 9609Z.

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje:
— działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
— przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
— pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
— przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
— przesadzania ryżu, przerywania buraków,
— zbiorów,
— zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
— utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
— eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
— wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje:
— działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 0163Z,
— odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 4312Z,
— działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 7111Z,
— działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 7490Z,
— zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 8130Z,
— organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 8230Z.

О банке

PKO Bank Polski инвестировал в запуск финтек и будет оказывать поддержку польским малым и средним предприятиям в создании программ лояльности:

 • PKO Bank Polski Capital Group завершила покупку ZenCard Sp. z oo, цифровая компания, предлагающая программу лояльности, которая позволяет виртуализировать карты лояльности.
 • В результате этой транзакции Банк приобрел технологии, которые будут использоваться партнерами (сетями розничной торговли, магазинами, сервисными центрами) для аутсорсинга создания программ лояльности и более точно в оценке потребностей своих клиентов.
 • PKO Bank Polski является пионером в корпоративном и пусковом сотрудничестве на польском рынке и развивает цифровые инновации вместе с финчами.

26 января этого года PKO Bank Polski завершил сделку по продаже 100-процентных акций ZenCard Sp z oo Компания была приобретена в фондах венчурного капитала: Experior Venture Fund и SpeedUp Group, из LMS Sp. z oo и от учредителей ZenCard. Банк заинтересован в использовании ноу-хау и опыт ее основателей в разработке решения компании выработанных ZenCard, и использование продукции компании в Bank Capital Group.

Факт стратегического сотрудничества с крупнейшим клиринговым агентом на польском рынке, то есть eService, является важным элементом, повышающим шансы на успех рынка в проекте.

– При покупке ZenCard PKO Bank Polski является примером использования потенциала финансовых стартапов, и это не первый раз, когда он устанавливает путь для остальных польских банков. Мы не только генерируем преимущества Capital Group, но также даем четкий сигнал о том, что польские стартапы заслуживают поддержки. Используя приобретенную технологию, PKO Bank Polski укрепит свои отношения с клиентом, а также предоставит предпринимателям  новейший инструмент, чтобы воспользоваться возможностями, предоставляемыми им, путем развития оцифровки », – сказал г-н Збигнев Ягелло, Председатель Правления PKO Bank Polski.

Веб-сайт http://www.pkobp.pl/pkobppl-en
Главное управление 15 Pu? Awska Street
00-975 Варшава
Польша
Генеральный директор / стул Збигнев Ягиелло Председатель правления
Руководитель Narodowi Bank Polski
Годовой отчет Годовой отчет за 2013 год
Владение перечисленные на Варшавской фондовой бирже

Крупнейшим акционером PKO BP является государство, которое владеет 31,39% акций. В последние годы они сократили свою долю в банке с 51,24% акций до 31,39% на декабрь 2013 года. После продажи акций PKO BP на фондовом рынке единственным государственным банком в Польше является Bank Gospodarstwa Krajowego ( вне центрального банка). PKO Bank Polski не следует путать с другим крупным старым польским банком с идентичным аббревиатурой Bank Pekao SA

PKO Bank Polski является лидером Capital Group. В дополнение к материнской группе, в состав группы входят дочерние компании и ассоциированные компании, принадлежащие и принадлежащие большинству. Они преследуют свои собственные бизнес-цели, поддерживая цели продаж Банка и выступая в качестве своих поставщиков услуг.

Дочерние компании также дополняют предложение Банка такими услугами, как лизинг, расчет операций с электронными карточками, управление факторингом и инвестиционным фондом. Ключевые компании в PKO Bank Polski Capital Group:

 • PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 • Bankowy Fundusz Leasingowy
 • Bankowe Towarzystwo Kapita? Owe
 • eService
 • Финансовые услуги Inteligo
 • Разработка Qualia (ранее: PKO BP Inwestycje)
 • Centrum Finansowe Pu? Awska

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje:
— uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak:
— karczochy,
— szparagi,
— kapusta,
— kalafiory i brokuły,
— sałata i cykoria,
— szpinak,
— pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe,
— uprawę warzyw owocowych, takich jak:
— ogórki,
— bakłażany,
— pomidory,
— papryka,
— arbuzy,
— kantalupy,
— melony,
— pozostałe warzywa uprawiane na owoce,
— uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak:
— marchew,
— rzepa,
— czosnek,
— cebula, włączając szalotkę,
— por i pozostałe warzywa cebulowe,
— pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste,
— uprawę grzybów, w tym trufli,
— uprawę buraków cukrowych,
— uprawę kukurydzy cukrowej,
— uprawę pozostałych warzyw,
— produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych,
— uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak:
— słodkie ziemniaki (pataty, bataty),
— maniok,
— pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje:
— produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z
— uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z,
— uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Как открыть счет и активировать карту?

Широкий спектр предложений для частных лиц, в том числе и иностранцев, представляет возможность подобрать счет под индивидуальные потребности. В зависимости от типа счета и набора услуг может варьироваться и стоимость открытия/обслуживания. К тому же PKO Bank часто проводит всевозможные акции для новых клиентов.

Поэтому будут рассмотрены обобщенные данные по самым популярным услугам. Надо понимать, что в реальности затраты могут незначительно отличаться от указанных из-за выбранного набора услуг.

Типы счетов, стоимость открытия и обслуживания

Наиболее популярными на данный момент являются:

«Для молодых» «Все за ноль»
Плата за ведение счета 0 zł
 • 0zł — если выпущена карта;
 • 6,90 zł — в других случаях.
Плата за карту
 • 0 zł — если в месяц 5 транзакций;
 • 5 zł — в остальных случаях.
 • 0zł — если транзакций на 300 zł/мес.;
 • иначе — 6,90 zł.
Денежные переводы через интернет 0zł 0zł
Постоянные платежные поручения 0zł
Банкоматы PKO Bank 0zł 0zł
Банкоматы других банков в Польше 0zł
Банкоматы по всему миру 0zł

Указаны стоимости комиссионных именно PKO Bank. При обслуживании в других банках, особенно за границей, свои проценты могут дополнительно брать и иностранные банки.

Другие затраты

Некоторые типы счетов подразумевают платную эмиссию карт. В этом случае с клиента может быть взыскано 10 zł. Обслуживание в банкоматах иных банков (на территории Польши, если иного не предусмотрено условиями договора) может составлять до 3% от суммы, но не менее 5 zł.

Банкоматы за рубежом – примерно 4%, но не менее 10 zł. Аналогичную сумму банк берет за денежный перевод.

Валюта счетов

Иностранцам доступно открытие счетов в злотых, а также долларах США, евро и британских фунтах. Некоторые виды счетов подразумевают возможность ведения их в швейцарских франках.

Необходимые документы

В большинстве случаев, для открытия счета достаточно паспорта для выезда за границу и визы (карты побыту). В некоторых случаях с иностранца могут потребовать PESEL и/или подтверждение прописки в Польше.

Способы открытия счета в PKO Bank

Доступны все привычные современному человеку способы открытия счета:

 1. При личном посещении филиала.
 2. По телефону.
 3. Через интернет.

В первом случае, клиент заполняет анкету в отделении PKO Bank, получает согласие на открытие счета и ожидает изготовления карты.

По телефону сначала диктуются оператору данные, после чего назначается дата посещения удобного отделения банка для подписания договора.

Аналогично выглядит и оформление через интернет: клиент регистрируется на сайте банка, внося личные и контактные данные, вид счета, валюту и выбирая ближайшее отделение. Подтверждает внесенные данные и ожидает звонка оператора для согласования деталей. По окончанию процесса необходимо будет явиться в выбранный филиал и подписать договор.

Для сравнения предлагаем вам ознакомить со стоимостью открытия и обслуживания счетов в других польских банках, лично проверенными нашими консультантами:

 • PEKAO;
 • Millennium;
 • ING Bank Śląski;
 • Bank Zachodni WBK.

Сроки открытия

Средний срок рассмотрения заявки – 12-14 дней. В случаях вопросов к иностранцу, могут потребоваться дополнительные документы, а значит будет продлен и период ожидания. Как правило, этого времени достаточно и для выпуска карты (придет по почте на указанный адрес или может быть получена в отделении).

Активация карты – обязательный процесс. Без этого использовать ее не получится. При открытии счета (заключении договора) специалист PKO Bank даст детальную информацию о способах активации карты.

В большинстве случаев это личное посещение филиала, или через услуги интернет-банкинга, или по телефону. Данной функцией обладают и некоторые банкоматы.

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje:
— chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi:
— strusi i emu,
— pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu,
— owadów,
— królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
— produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
— produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych,
— chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych,
— chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,
— chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich,
— chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb:
— kotów i psów,
— ptaków, takich jak papużki itp.,
— chomików itp.,
— chów i hodowlę różnorodnych zwierząt,
— produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje:
— chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 0147Z,
— produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 0170Z,
— chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 0321Z, 0322Z,
— tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 9609Z.

Pytania i odpowiedzi

Nie, Twoje dane logowania do Banku nie zostaną udostępnione.

Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i danych naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Stosujemy liczne zabezpieczenia, które przy zachowaniu przez klientów podstawowych zasad bezpieczeństwa zapewniają pełną poufność danych. Przypominamy też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości elektronicznej

W przypadku logowania Profilem zaufanym przez bankowość elektroniczną do serwisów administracji publicznej wykorzystywana jest bezpieczna metoda logowania do iPKO.

Rekomendowanymi przeglądarkami do korzystania z e-Tożsamości na serwisach e-administracji są: Firefox i Opera.

Nie, korzystanie z Profilu zaufanego jest dobrowolne. To dodatkowe ułatwienie dla klientów PKO Banku Polskiego, jednak nie ma obowiązku korzystania z niego.

Nie. Profil Zaufany służy do uwierzytelniania się (logowania)  serwisach administracji publicznej, autoryzacji dyspozycji i składania Podpisu zaufanego.

 1. Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:
  1. Bank – w zakresie:
   • funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego oraz autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem usługi Profil Zaufany,
   • dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (serwis internetowy iPKO/Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
   • dostępu do usługi Profilu Zaufanego poprzez system bankowości elektronicznej Banku,
   • jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Profil Zaufany za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku i autoryzacji dyspozycji oraz obsługi przez Bank.
  2. Centralny Ośrodek Informatyki (dalej: COI) w zakresie:
   • zakładania Profilu Zaufanego na platformie jednostki/podmiotu administracji publicznej (dalej: e-urząd),
   • dostępności platformy,
   • logowania do Profilu Zaufanego ze strony e-urzędu,
   • problemów technicznych,
   • braku potwierdzenia utworzenia Profilu Zaufanego.
 2. W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:
  1. na pytania klientów oraz w zakresie ogólnych informacji dotyczących Profilu Zaufanego odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku.
  2. reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą składania reklamacji.
 3. Na pytania i reklamacje wskazane w pkt. 1.2 odpowiada SD COI.
 4. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących procesowania spraw w e-urzędach, Bank i COI poinformują o konieczności zwrócenia się do właściwego e-urzędu w sposób wskazany przez ten urząd.

История польского банка ПКО

Свою историю PKO Bank отсчитывает с 1919 года. Тогда был учрежден почтовый банк с крупным капиталом и большим спектром услуг. Пройдя все перипетии, связанные с войнами и политическими пертурбациями, финансовый институт значительно разросся, получив представительства во всех регионах Польши. С 1950-х банк носит привычное сегодня название.

В 2000 году государственный PKO Bank был приватизирован. К полному названию добавлено форма собственности – акционерное общество (Spółka Akcyina).

PKO Bank Polski SA сегодня

Благодаря грамотному подходу к организации бизнеса, высокой надежности и инновационным услугам, банк пользуется огромной популярностью и среди граждан РП, и среди иностранных рабочих.

К 2010 году PKO Bank стал одной из двух тысяч самых крупных компаний планеты. Является одним из лидеров в странах Восточной Европы, а по объемам банковских услуг является безусловным лидером на польском финансовом рынке!

На сегодня PKO Bank располагает более чем 1300 отделениями. Свои услуги клиентам предлагают свыше 3000 банкоматов. Чистая прибыль учреждения приближается к $1 млрд в год.

Услуги банка PKO Bank Polski

PKO Bank Polski удовлетворит практически любые финансовые запросы любых клиентов — от студентов до больших корпораций. Для физических лиц банк предоставляет такие услуги:

 • открытие и ведение текущих и сберегательных счетов;
 • выпуск банковских карт, в том числе от международных банковских систем Visa и MasterCard;
 • кратко- и долгосрочное кредитование;
 • страхование;
 • интернет-банкинг, в частности предоставляемый и для смартфонов.

Для юридических лиц банк может предложить:

 • открытие и ведение текущих, дебетовых или корпоративных счетов;
 • выпуск платежных дебетовых или кредитных банковских карт;
 • расчетно-кассовые услуги;
 • кредитование и страхование;
 • лизинг;
 • факторинг;
 • инвестиционные услуги;
 • интернет-банкинг, мобильный банкинг.

Кредиты

Среди услуг, предоставляемых PKO Bank Polski для юридических и физических лиц, особое внимание заслуживает кредитование.

Эта услуга довольно популярна, поскольку в последние годы процентные ставки по кредитам в польском банке PKO, как и в других банках Польши, существенно снизились.

Кредиты бывают кратко- и долгосрочные. PKO Bank Polski предоставляет такие краткосрочные кредиты:

 1. Наличный заем доступен новым клиентам или людям, которые хотят объединить рассрочку кредитов. Предоставление ссуды осуществляется на основании выписки со счета, подтверждающей доходы за последние три месяца. Размер кредита — от 1000 до 120 000 злотых, процентная ставка — 3,46 %.
 2. Быстрый кредит через интернет используют клиенты, которые нуждаются в деньгах на недолгий период (от 1 до 96 месяцев). Банк предоставляет запрашиваемые средства без посещения отделения клиентом. Заявка подается через систему интернет-банкинга и спустя несколько минут можно пользоваться деньгами. Процентная ставка по таким экспресс-кредитам — 17,43 %.
 3. Платиновый наличный кредит предлагается клиентам Aurum Personal и Platinium Personal Banking. Они могут подписать договор на предоставление от 1000 до 1 млн злотых без посещения банка. Срок погашения — до 10 лет с возможностью получения кредитных каникул, процентная ставка — 28,45 %.

Для получения долгосрочного ипотечного кредитования необходимо подготовиться перед визитом в банк. Нужно предоставить заявление, документы, подтверждающие платежеспособность (справка о доходах, копия трудового договора, налоговая декларация ПИТ), документы по цели кредитования, обеспечить наличие залога.

Решение о возможности предоставления клиенту ипотеки принимается банком в течение месяца. Примечательно, что процентная ставка по таким кредитам колеблется в диапазоне 3-4 % и устанавливается для каждого клиента индивидуально.

Депозиты

Депозиты от банка ПКО в Польше также пользуются спросом. Хотя доходность по ним не очень большая (в пределах 4 % для злотых), высоко ценится гарантия возврата вложенных средств.

Депозиты можно открыть в национальной валюте, а также в евро или долларах.

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje:
— uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych:
— pieprzu (z rodzaju Piper),
— chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum),
— gałki muszkatołowej i kardamonu,
— anyżu, badianu i kopru włoskiego,
— cynamonu,
— goździków,
— imbiru,
— wanilii,
— chmielu,
— pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych,
— uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych,
— uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий