Выплата пенсий, социальных пособий и регресса 23 декабря 2020

Регрессионные выплаты

Во время изучения пенсии и социальной защиты шахтеров, стоит уделять внимание регрессионным выплатам, которые, согласно нормам украинского законодательства, напрямую связаны с ухудшением состояния здоровья во время официальной трудовой деятельности. Регрессионные выплаты актуальны для многих горняков, поскольку работа под землей наносит непоправимый урон здоровью

В большинстве случаев проблемы связаны с органами дыхания и сердечно-сосудистой системой. Порядок определения суммы выплаты напрямую связан с:

Регрессионные выплаты актуальны для многих горняков, поскольку работа под землей наносит непоправимый урон здоровью. В большинстве случаев проблемы связаны с органами дыхания и сердечно-сосудистой системой. Порядок определения суммы выплаты напрямую связан с:

  • объемом нанесенного вреда человеку;
  • размером установленной заработной платы.

Одновременно с внесением изменений в украинское законодательство, было принято решение о пересмотре регрессионных выплат в отношении шахтеров. Вопрос находился на прямом и жестком контроле у Правительства, поскольку последний раз внесения изменений по этому вопросу происходили еще в 2011 году.

Начиная с января 2018 года, размер страховых начислений для горняков с 1-й группой инвалидности, увеличен на 3,2 тысячи гривен. В целом, повышение социальных дотаций запланировано на уровне 20%.

Одновременно с этим, было принято решение повышать сумму регрессионных выплат на регулярной основе, вне зависимости от экономической ситуации в стране. Увеличение дотаций включается в бюджет страны ежегодно, во время рассмотрения вопроса о финансировании социально значимых сфер.

Как оформить регресс по профзаболеванию

Посмотрите ролик который расскажет о том, какие выплаты положены при профзаболевании Какие выплаты положены работнику с профзаболеванием В случае утраты трудоспособности работник вправе получить компенсацию нанесенного ему вреда. Это закреплено в ст. 8 ФЗ №125 «Об обязательном соцстраховании» от 24.07.1998 г. Рассмотрим, какие выплаты от организации при профзаболевании предусматривает закон:

  • оплата временной нетрудоспособности;
  • единовременная выплата при получении профессионального заболевания;
  • ежемесячная выплата сотруднику, который утратил трудоспособность;
  • прочие компенсирующие выплаты.

Зміни регресних виплат

Тема регресних виплат зараз чи не найобговорюваніша серед колишніх шахтарів. Особливо зараз, коли уряд та парламент України ухвалили нововведення до раніше чинного законодавства. Кого вони перш за все торкнуться та якими будуть?

Анатолій СУЩЕНКО

м. Сокаль Львівська обл.

З першого січня цього року набув чинності закон про створення єдиного Фонду соціального страхування на базі раніше діючих двох – Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Згідно з ним, уряд зобов`язаний до липня створити єдиний Фонд і напрацювати відповідні документи, а також створити в Києві правління, яке має обрати голову. Потому згідно з нормативними документами, буде створено виконавчу дирекцію єдиного нового Фонду,його структури по областях, районах і містах обласного підпорядкування.

Стосовно ж щомісячних нарахованих регресникам страхових виплатзмін не передбачено. Механізм їх нарахування залишається той, що й був раніше. А от у нарахуванні одноразової допомогиу разі втрати працездатності через трудове каліцтво чи профзахворюваннязміни відбулися.Згідно з новимзаконом, граничний її розмір складає 17 прожиткових мінімумів (зараз це 1218 грнх17), тобто 20 тис.706 грн. Але це – максимально гранична сума, тому ще потрібно врахувати відповідні відсотки втрати працездатності, які встановлює МСЕК при огляді потерпілого на вирбництві. Тепер рахуємо за формулою: 1218множимо на 17 і ділимо на відсоток, встановлений МСЕК, і таким чиномотримуємо розмір одноразової допомоги.

Приміром, якщо людині призначать 50%, то вона може сподіватися на 10 тис. грн одноразової допомоги. За старим методом відбувалося нарахування за кожен відсоток втрати працездатності, відповідно до середньої заробітної плати. При цьому середня зарплата бралася за останні півроку. У 2014 році максимально гранична сума одноразової допомоги складала 82 тис. грн. А нині усім потерпілим, яким, умовно скажемо, буде призначено 20% від максимально граничної суми (20 тис. 706 грн), виплатять 4141,2 грн одноразової допомоги.

Ще одна з не менш важливих змін, яка торкнулася соціальних виплат регресників, полягає у тому, що у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві теж визначена фіксована сума – 100 прожиткових мінімумів (121 тис. 800 грн). Цю суму має отримати сім`я потерпілого, який загинув на виробництві, незалежно від рівня його зарплати, стажу роботи та інших чинників. Окрім цього, якщо в сім`ї загиблого є члени родини, які були на його утриманні, і це буде доведено документально, нараховують 20 прожиткових мінімумів на кожного утриманця (1218х20 = 24 тис. 360 грн).

З’явилася зміна і стосовно виплати одноразової допомоги при втраті годувальника за причинним зв`язком (це коли МСЕК видає довідку, в якій констатовано причину смерті у зв`язку з профзахворюванням чи нещасним випадком на виробництві). З 1 січня ц. р. виплата цієї одноразової допомоги при втраті годувальника сім`ї та особам, які перебували на його утриманні, не передбачено. Залишилися лише щомісячні страхові призначення. Усі ці виплати здійснюються, згідно з Законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування загальнообов`язкового державного страхування”, який набув чинності з 1-го січня 2015 р. (5 розділі стаття 42, пункти 2,4,6).

Обкладення податком регресних виплат, як це передбачено для пенсій, що перевищують три прожиткових мінімуми (1218х3 = 3654 грн)не передбачено, оскільки це – соціальні виплати. Усі призначені страхові нарахування потерпілим на виробництві від трудового каліцтва і профзахворювань мають виплачуватися без оподаткування.

SocButtons v1.6

Правки на триллион

Сегодня бюджетный комитет приступает к рассмотрению правок. В общей сложности народные избранники подали 2451 замечание, большинство из которых касается увеличения финансирования по различным направлениям. В том числе медицины, образования и социальных выплат.

«Правки, ориентированные на увеличение расходной части, формируют достаточно большой дефицит бюджета. Очевидно, что всех их учесть не получится. Поэтому выбираем наиболее актуальные», — сказала «Вестям» член бюджетного комитета, нардеп от фракции «Слуга народа» Леся Забуранная.

При этом, по ее словам, сегодня речь идет только о правках, которые будут выноситься на первое чтение бюджета. «Между первым и вторым чтением тоже могут быть правки. Поэтому о финальной версии рекомендаций комитета можно будет говорить чуть позже», — сказала «Вестям» Леся Забуранная. 

К слову, по словам замглавы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, если учесть все пожелания народных избранников к бюджету, то итоговая сумма его расходов увеличивается как минимум вдвое. «Интересный факт: вообще, если все эти поправки посчитать в деньгах, то выходит на 1,15 трлн грн. Поэтому понятно, что это праздник популизма», — говорит Кравчук.

Зарплаты врачам хотят повысить за счет сигарет

Одно из ожидаемых новшеств бюджета на следующий год — выделение средств на повышение зарплат медикам, о чем неоднократно говорил президент Владимир Зеленский. «Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна составить 20–25 тыс. грн, медицинской сестры — 15 тыс. грн, младшего медицинского персонала — до 10–12 тыс. грн», — заявил в ходе ежегодного послания Зеленский.

Впрочем, в самом бюджете такое увеличение правительство отразить «забыло». Сейчас же, как говорит глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, этот недочет планируется исправить за счет правок: «Мы предоставили соответствующие правки. И будем их отстаивать в Минфине между первым и вторым чтением».

При этом, по его словам, деньги на эти цели предлагается взять за счет существенного повышения акцизов. «Первое, что наш комитет поддержал, — это повышение в разы стоимости сигарет, крепкого алкоголя. Мы считаем, что сигареты должны стоить 200 грн, и ничего плохого в этом нет», — сообщил Радуцкий.

Счетная палата: некоторые статьи бюджета противоречат закону

Счетная палата проанализировала проект бюджета и пришла к выводу, что некоторые статьи противоречат закону. Кроме того, несмотря на номинальное увеличение расходной части бюджета, в реальных цифрах она стала меньше прошлогодней. Согласно их выводам, расходы на выплату льгот, жилищных субсидий и пособий рассчитаны без учета инфляции, а значит на 4,6% меньше, чем в 2020 году. В целом же реальное (а не номинальное) уменьшение расходов составляет 3,3%.

Кроме того, в Счетной палате обращают внимание на то, что увеличение доходов предусмотрено за счет повышения цен, а если курс доллара будет ниже заложенного — 29,1 грн/$, бюджет недополучит огромные суммы. Также в своем анализе Счетная палата указывает на целый ряд нарушений, допущенных при составлении документа

Так, в законопроекте прожиточный минимум определен на основании нормативного документа, который признан судом недействительным. При этом сам размер прожиточного минимума на 2021 год, на основании которого определяются социальные гарантии и стандарты, меньше рассчитанного Минсоцполитики показателя в ценах августа 2020 года

Также в своем анализе Счетная палата указывает на целый ряд нарушений, допущенных при составлении документа. Так, в законопроекте прожиточный минимум определен на основании нормативного документа, который признан судом недействительным. При этом сам размер прожиточного минимума на 2021 год, на основании которого определяются социальные гарантии и стандарты, меньше рассчитанного Минсоцполитики показателя в ценах августа 2020 года.

Подпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине

Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться

Когда шахтеры выходят на пенсию

При наличии шахтерского стажа в 10 лет, законы Украины предусматривают возможность досрочного выхода на пенсию в 50 лет, причем с возможностью продолжать трудовую деятельностью для повышения суммы пенсионного обеспечения.

Большая часть шахтеров отработали большее число лет, в течение которых получали достойную заработную плату. За этим автоматически следовали повышенные отчисления в Пенсионный фонд, а после рост пенсии.

Законодательство Украины разъясняет дополнительно права тех граждан, которые по разным причинам не смогли заработать 10-летний стаж. Для них применим смешанный алгоритм подсчета.

Право на получение 80% пенсии есть у:

  • мужчин – при наличии стажа от 15 лет;
  • женщин – при стаже в 7,5 лет.

Базовая сумма для расчета составляет 3 прожиточных минимума (размер определяется на момент подачи документов).

Сократить траты на власть и силовиков

Изначальный вариант бюджета на 2021 год, который был подан в Раду Кабмином, предусматривает доходы на уровне 1,071 трлн грн, а расходы — 1,35 трлн грн. Дефицит составляет 270 млрд грн, или 6% ВВП. Больше всего денег, согласно документу, планируется выделить на погашение внешних долгов (439 млрд грн), оборону (267,1 млрд грн), пенсионное обеспечение (203,8 млрд) и здравоохранение (156,2 млрд грн).

Еще одно направление, которое будет щедро профинансировано из госбюджета, — это развитие дорожной инфраструктуры в рамках президентской программы «Большая стройка». В общем, расходы составят до 150 млрд грн.

Исходя из общих цифр госбюджета следующего года, как говорит «Вестям» член бюджетной комиссии ВР Алексей Гончаренко, можно сделать вывод, что ни «возможностей», ни «развития» он не предусматривает. «Увеличение расходов на власть и уменьшение на оборону — это неправильно. К тому же бюджет не реалистичный по доходам. Те цифры, которые там прописаны, выполнить невозможно. Это значит, что сразу же закладывается колоссальный бюджетный дефицит. В лучшем случае — это новые долги, а в худшем — бюджетная дыра, которую нечем будет закрывать», — сказал «Вестям» Гончаренко.

К слову, как ранее писали «Вести», в проекте сметы на 2021 год предусмотрено увеличение финансирования деятельности президента и Офиса президента почти на 400 млн грн. Почти на 2 млрд вырастет стоимость содержания Офиса генерального прокурора. Также возрастут сметы на Верховную Раду и Кабмин. Увеличены бюджеты и силовиков: Государственного бюро расследований (+1,1 млрд грн), СБУ (+2,8 млрд грн), МВД (+3,8 млрд грн). Также почти на 140 млн грн увеличили финансирование НАБУ, продуктивность работы которого, мягко говоря, вызывает вопросы.

Безусловно, это заметно диссонирует, например, с тем, что правительство планирует сократить расходы по субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг более чем на 2 млрд грн. Что касается обороны, то номинальные цифры хоть и внушительные, в первой версии бюджета предусмотрено сокращение их на 120 млн грн. «Мы подали правки, касающиеся образования, медицины, армии», — добавляет Гончаренко.

Размеры пенсий шахтерам в 2019 году

До внесения изменений в законодательство, минимальный размер пенсии составлял 1 312 грн. при условии наличия достаточного количества стажа. При нехватке отработанных лет, пенсионный фонд назначал дотацию в размере 949 грн. В 2019-м году минимальная сумма выплаты составляет:

  • 1 452 грн. – при наличии достаточного количества отработанных лет;
  • 1373 грн. – в случае отсутствия минимального стажа.

Базой для начисления пенсии считается средний показатель заработной платы за 3 года. Учитывая, что шахтеры относятся к льготной категории, минимальное пособие для них установлено на уровне 4 356 грн.

Кроме того, пенсионное законодательство Украины предусматривает возможность “докупить” стаж. Для этого нужно обратиться в налоговую службу по месту проживания и подать соответствующее заявление. В таком случае будет увеличено размер отчислений в бюджет, что влечет за собой повышение стажа.

Регресс по профзаболеванию шахтер

В числе массовых промышленных токсинов – хлор и его соединения, производные фосфора, серы, азота, фтора, хрома, бериллия, карбонильные соединения металлов.

С ними приходится иметь дело рабочим целлюлозно-бумажных комбинатов, стекольных заводов, санитаркам, дезинфекторам, рабочим, производящим химические удобрения, полеводам, металлургам и многим другим.

Попав на кожу, пыль вызывает зуд, покраснения, закупоривает потовые, сальные железы. Постепенно появляются микротрещины, сыпи, гнойничковые заболевания.

Нежные слизистые оболочки сильно раздражаются от любых видов пыли, и это приводит к развитию конъюнктивитов, бленнореи, заболеваний легких. Пневмокониозами страдают горнорабочие, токари, фрезеровщики, текстильщики, рабочие табачных фабрик. Силикозами болеют работники цементных и кирпичных заводов, шахтеры, каменщики.

Регресс по профзаболеванию

Важно Только после подтверждения предварительного диагноза работник получает право на единовременные или ежемесячные выплаты в связи с наступлением страхового случая. Ежемесячные страховые выплаты положены работникам, которые в связи с профзаболеванием на продолжительный период утратили трудоспособность – возможность выполнять работу определенной квалификации, качества и объема (ст

3 федерального закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

Оформление регресса по профзаболеванию в 2016 году: последовательность действий Право на назначение регрессных выплат работник получает только после подтверждения факта полной или частичной потери трудоспособности в связи с развитием профессионального заболевания.

Профессиональные заболевания шахтеров. справка

Далее бумага передается в учреждение здравоохранения. Там на основании полученной информации и наличествующих данных о болезни гражданина делается вывод, действительно ли заболевание является профессиональным.

Следующий шаг со стороны медицинской организации — направление работника в центр профессиональной патологии, где ставится окончательный диагноз в соответствии с представленными документами и состоянием здоровья прибывшего.

Заключение из центра направляется работодателю и в страховую компанию.

Порядок учета и расследования обстоятельств профессиональных заболеваний на производстве После того как работодатель получит извещение от центра профпатологии с окончательным диагнозом сотрудника, в его обязанности входит организация комиссии, которой будет поручено расследование всех обстоятельств получения профзаболевания.

Звонок бесплатный Меня уволили с работы с записью в трудовой уволена в связи с отказом на другую работу на основании мед.

заключениечитать ответы (1) После смерти отца регресс по профзаболеванию (он шахтер) перечислялся на сберегательную книжку пол года, пока мы не закрыли вклад и не оформили наследство на маму.

читать ответы (1) Муж получает регресс по профзаболеванию, работал в угольной промышленности Кемеровская область, будут ли ему его выплачивать если он переедет в Новосибирск и что для переоформления нужно?читать ответы (1) Тема: Увольнение по соглашению сторонЗдравствуйте! Я рабочий угольного предприятия (шахта).

Фонда Covid не будет

Тем временем специального фонда для борьбы с пандемией коронавируса в Украине, похоже, больше не будет. «Сейчас изучается вопрос увеличения расходов на Минздрав. Также еще в первоначальной версии бюджета на программы по борьбе с Covid-19 было предусмотрено около 19 млрд грн. То есть как такового отдельного фонда, как было в 2020 году, не будет. Распределение средств будет происходить в рамках направлений деятельности Минздрава», — сказала «Вестям» Забуранная.

Еще одним нерешенным вопросом остается сумма средств, которую планируют выделить на социально-экономическое развитие регионов. Иными словами, деньги, которые выделяются на округа депутатам для выполнения своих предвыборных обещаний.

«На эти цели также предусматривается формирование определенного ресурса, которого хватило бы на 200 округов. Это так называемая субвенция на соцэкономразвитие. Мы пытаемся определиться с объемом. Но однозначно его сумма будет выше, чем в этом году», — сказала «Вестям» Забуранная.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий