Как выехать за границу, если выезд закрыт приставами

На какой срок накладывается запрет?

Теперь мы знаем, при какой задолженности не выпускают за границу, но нельзя оставлять без внимания и вопрос, сколько действует запрет на выезд за границу.

Формально срок действия такого ограничения равен 6-ти месяцам. Однако, на практике суд зачастую продлевает действие судебного постановления до тех пор, пока долг не будет погашен по крайней мере частично. Поэтому рассчитывать на «истечение срока действия запрета» не стоит — это приведет только к потере времени.

Реальные изменения наступят либо вследствие уменьшения долга до значений ниже порога запрета (10 и 30 тысяч рублей в зависимости от характера задолженности), либо же вследствие определенных договоренностей с кредитором, государством или любым обвинительным лицом. Особенно просто договориться о снятии запрета в том случае, если должник сможет доказать положительную зависимость своих финансов от поездки за рубеж.

Как снять запрет на выезд за границу.

Ограничение на выезд устанавливается на определенный срок. Постановление судебных приставов действует в течение 6 месяцев.

После завершения этого срока запрет становится недействительным. Для установления нового ограничения судебный пристав должен вынести другое постановление.

Таким образом, ограничение снимается в следующих случаях:

 • при выплате долга;
 • после завершения исполнительного производства;
 • при обжаловании решения судебного пристава.

После того, как должностное лицо получит информацию о том, что долг погашен, он обязан не позднее следующего дня снять запрет на выезд за пределы России.

Но нужно учитывать, что к сотрудникам миграционной службы сведения придут чуть позже.

После получения постановления о запрете на выезд должник имеет право обжаловать его в течение 10 дней.

Для этого направляется заявление в судебные органы или непосредственно руководителю отдела ФССП, где служит должностное лицо.

Виды ограничений на пересечение границ

Пø òÃÂÃÂòûõýøø ÃÂðúÃÂð þÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòøàòþ÷üþöýþÃÂÃÂø ÃÂõÃÂðÃÂà÷ð ÃÂÃÂñõö, ÃÂõûþòõú ò ÿõÃÂòÃÂàþÃÂõÃÂõôà÷ðôÃÂüÃÂòðõÃÂÃÂàþ ÿÃÂøÃÂøýðàõóþ òþ÷ýøúýþòõýøÃÂ. àÿÃÂðúÃÂøúõ òõôõýøàøÃÂÿþûýøÃÂõûÃÂýÃÂàÿÃÂþø÷òþôÃÂÃÂò ÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂòÃÂõàýõÃÂúþûÃÂúþ òøôþò ýðûþöõýøù ÷ðÿÃÂõÃÂþò:

 • ÷ð ýõÃÂÿûðÃÂàôþûóþò ÿþ úÃÂõôøÃÂðü, ÃÂÃÂÃÂðÃÂðü, ðûøüõýÃÂýÃÂü þñÃÂ÷ðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòðü;
 • ÿÃÂø þÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂòûõýøø ÿÃÂþÃÂõÃÂÃÂøþýðûÃÂýþù ôõÃÂÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂø ò óþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòõýýÃÂàþÃÂóðýðÃÂ, ôõÃÂÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂàúþÃÂþÃÂÃÂàÃÂòÃÂ÷ðýð àþñõÃÂÿõÃÂõýøõü ñõ÷þÿðÃÂýþÃÂÃÂø ÃÂÃÂÃÂðýÃÂ;
 • ò ÃÂûÃÂÃÂðõ ÿþôðÃÂø ûþöýÃÂàôðýýÃÂàÿÃÂø þÃÂþÃÂüûõýøø ôþúÃÂüõýÃÂþò ýð òÃÂõ÷ô;
 • óÃÂðöôðýøý ýðÃÂþôøÃÂÃÂàò ÃÂþ÷ÃÂÃÂúõ, þñòøýÃÂõÃÂÃÂàò ÿÃÂõÃÂÃÂÃÂÿûõýøø, ûøñþ øüõõàýõÿþóðÃÂõýýÃÂàÃÂÃÂôøüþÃÂÃÂÃÂ;
 • ÃÂõûþòõú ÿþ ôþûóàÃÂûÃÂöñàøüõõàôþÃÂÃÂÃÂÿ ú øýÃÂþÃÂüðÃÂøø ÿþòÃÂÃÂõýýþóþ ÃÂÃÂþòýàÃÂõúÃÂõÃÂýþÃÂÃÂø (õÃÂûø þý ÃÂòþûøûÃÂÃÂ, ÃÂþ þÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòøõ òþ÷üþöýþÃÂÃÂø òÃÂõ÷ôð ø÷ ÃÂÃÂÃÂðýàüþöõàÃÂðÃÂÿÃÂþÃÂÃÂÃÂðýÃÂÃÂÃÂÃÂàýð þÿÃÂõôõûõýýÃÂù ÃÂÃÂþú â ôþ 10 ûõÃÂ);
 • ýðúûðôÃÂòðõÃÂÃÂà÷ðÿÃÂõàýð òÃÂõ÷ô ÷ð óÃÂðýøÃÂàûøÃÂðü, ýõÃÂÃÂÃÂøü ÃÂÃÂþÃÂýÃÂàÃÂûÃÂöñà(ýõ ÃÂðÃÂÿÃÂþÃÂÃÂÃÂðýÃÂõÃÂÃÂàýð ÃÂûÃÂöðÃÂøàÿþ úþýÃÂÃÂðúÃÂÃÂ);
 • ôõÃÂø ò ýõÃÂþòõÃÂÃÂõýýþûõÃÂýõü òþ÷ÃÂðÃÂÃÂõ (ôþ 18 ûõÃÂ) ñõ÷ ÷ðúþýýþóþ ÿÃÂõôÃÂÃÂðòøÃÂõûÃÂ, ûøñþ ÃÂþÿÃÂþòþöôðÃÂÃÂõóþ ûøÃÂð ýð þÃÂýþòðýøø ôþòõÃÂõýýþÃÂÃÂø.

Нормативная база

Практика ограничения выезда за границу по причине задолженностей возникла в России относительно недавно. Главным регламентирующим выезд документом до сих пор остается Федеральный Закон 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996. В частности, в ст. 2 настоящего документа, указано, что российский гражданин вправе свободно выезжать за пределы РФ при наличии необходимых документов (загранпаспорта, визы и прочего), а также при соблюдении всех остальных законодательных актов РФ.

Последнее оставляло простор для ограничения выезда, что в конечном итоге и привело к практике ограничения выезда за границу с долгами. Так, например, постепенно стали появляться новые законы, статьи в старых правовых актах и приказы, ограничивающие по разным причинам пересечение рубежа:

 • Статья 24 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне»;
 • Федеральный Закон 114-ФЗ от 15.08.1996, ст. 15 и 19;
 • Приказ МИД России, МВД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ и СВР России от 14 апреля 2006 г. № 4301/264/158/160/22;
 • Статья 67 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ;
 • В 2008 году 17 ноября вступил в силу Приказ МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ и Федеральной миграционной службы № 8722/996/562/350;
 • Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2009 г. № 19-П;
 • Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2012 г. № 14-П;
 • Приказ ФСБ РФ от 17 апреля 2012 г. № 179;
 • Федеральный закон от 26.07.2017 № 190-ФЗ.

Перечисленные выше документы в полной мере обозначают тот круг ограничений, с которыми может столкнуться гражданин России при попытке выехать за границу.

К слову, с проблемами при выезде сталкиваются не только физические лица, не выплатившие вовремя кредит или не оплатившие налог — целый ряд условий и требований так же сформирован для военнослужащих и тех лиц, кто имеет доступ к государственным тайнам, сотрудникам правоохранительных органов и даже для обычных граждан, немного или много солгавших при оформлении загранпаспорта и других документов (неверная цель выезда, к примеру).

Как попадают в «чёрные списки»

Типичная причина, по которой туристы становятся временно невыездными, – неуплата обязательных налогов и сборов, штрафов, в том числе наложенных ГИБДД, алиментов, услуг ЖКХ, а также просрочка по банковским кредитам.

Иногда санкции распространяются и на вполне законопослушных граждан. Например, человек зарегистрирован на жилплощади родственников, но проживает отдельно. Вдруг выясняется, что за квартирой накопился долг по коммунальным платежам и с него как с члена семьи тоже причитается часть выплаты. Предъявляют претензии и поручителям по кредитам, если заёмщик не выполняет своих обязательств перед банком.

Процедура наложения временного ограничения на выезд за границу такова. Кредитор – налоговая служба, банк, управляющая компания и т. д. – обращается в суд. Рассмотрев заявление, судья издаёт судебный приказ о взыскании денежной суммы и направляет его в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), где заводится исполнительное производство. При этом пристав имеет право вынести постановление о временном запрете выезда за пределы РФ, которое должно быть отправлено должнику по почте или вручено лично. Параллельно информация передаётся в Пограничную службу ФСБ России. Должник вносится в базу данных пограничников, и на паспортном контроле в аэропорту или другом пункте ему не поставят штампа, разрешающего выезд из страны.

Способы проверки долгов

В большинстве случаев должники знают обо всех своих задолженностях. Ведь кредиторы звонят или присылают письма, оповещая о наличии долгов. Но иногда бывают ситуации, когда люди остаются неосведомленными. В этом случае проверить задолженности можно самостоятельно.

Через сайт или отделение судебных приставов

Удобным способом проверки наличия задолженности по тем или иным обязательствам можно на официальной страничке ФССП. В предложенные поля требуется ввести идентификационные сведения, на основании которых будет сформирован документ со всеми имеющимися исполнительными производствами.

Для того, чтобы узнать о наличии задолженности и погасить ее, можно обратиться непосредственно в отделение судебных приставов. Понадобится при себе иметь паспорт.

Через налоговые органы

Проверить наличие долга по налоговым сборам можно в отделении соответствующей службы или на его официальном сайте. Для проверки через интернет понадобится создать личный кабинет, найти раздел «Узнать свою задолженность» и заполнить предложенные поля. Система выдаст информацию по запросу.

Нюансы

Процесс решения вопросов, касающихся порядка применения запретительных мер, их реализации, способов обжалования и отмены, имеет свои особенности. Они выражаются в следующих моментах:

 • В практике встречаются ситуации, когда люди при наличии задолженностей, пересекали границу. Законодательством предусмотрены исключительные случаи, например, нуждаемость в оперативном лечении. Необходимо подтверждение этих обстоятельств с помощью документов из учреждений здравоохранения.
 • Ограничения накладываются только после вынесения судебного постановления (если у человека имеются долги, это еще не значит, что ему нельзя уезжать за границу).
 • В большинстве случаев банки при формировании задолженностей пытаются решить вопрос с должником, обращение к судебным приставам для них – крайний случай.
 • Наряду с пограничной службой, постановление вручается лично или отправляется почтой гражданину, не исполняющему свои обязательства, если он его не получал, возникает повод для оспаривания документа.

Единственный вариант выезда за рубеж без препятствий – своевременная проверка базы данных через судебных приставов, если имеются сомнения о наложении запрета.

Последствия ограничений

Г»Ã°Ã²Ã½ÃÂü ÿþÃÂûõôÃÂÃÂòøõü ÷ðÿÃÂõÃÂð ÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàÃÂðúàýõòÃÂõ÷ôð ÷ð óÃÂðýøÃÂàûøÃÂð ò ÃÂþàüþüõýÃÂ, úþóôð ôûàýõóþ ÃÂÃÂþ ýõþñÃÂþôøüþ, þÃÂþñõýýþ õÃÂûø þý ýõ ÿÃÂþòõÃÂøû ÿõÃÂõô ÿûðýøÃÂþòðýøõü þÃÂôÃÂÃÂð øûø úþüðýôøÃÂþòúø, ÿÃÂøüõýõýð ú ýõüàüõÃÂð ÷ðÿÃÂõÃÂøÃÂõûÃÂýþóþ ÃÂðÃÂðúÃÂõÃÂð øûø ýõÃÂ. ÃÂÃÂø ÃÂðúþü ÿþûþöõýøø ôõû, üþóÃÂàÿÃÂþóýþ÷øÃÂþòðÃÂÃÂÃÂàýõþÿÃÂðòôðýýÃÂõ ÷ðÃÂÃÂðÃÂàôõýõöýÃÂàÃÂÃÂõôÃÂÃÂò ýð ñøûõÃÂÃÂ, þÃÂóðýø÷ðÃÂøàÿþõ÷ôúø, úþÃÂþÃÂðàò øÃÂþóõ ýõ ÃÂþÃÂÃÂþøÃÂÃÂÃÂ. ÃÂÃÂþüõ ÃÂþóþ, ÃÂõûþòõú ÿþûÃÂÃÂðõàüþÃÂðûÃÂýþõ ýõÃÂôþòûõÃÂòþÃÂõýøõ þàÿûðýþò, ýõòþÿûþÃÂõýýÃÂàò öø÷ýÃÂ.

ÃÂðûøÃÂøõ ÷ðÿÃÂõÃÂð ýð ÿõÃÂõÃÂõÃÂõýøõ óÃÂðýøàÃÂÃÂÃÂðýÃÂ, þñÃÂÃÂýþ òÃÂÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàÿÃÂø ýðüõÃÂõýøø óÃÂðöôðýøýð òÃÂõÃÂðÃÂà÷ð õàÿÃÂõôõûÃÂ. ÃÂþ øüõÃÂÃÂõùÃÂààÿþóÃÂðýøÃÂýþù ÃÂûÃÂöñàøýÃÂþÃÂüðÃÂøø ò ñð÷õ ôðýýÃÂÃÂ, ÿõÃÂõôðýýþù ø÷ ÃÂõÃÂÃÂøÃÂþÃÂøðûÃÂýþóþ þÃÂóðýð ÃÂÃÂôõñýÃÂàÿÃÂøÃÂÃÂðòþò, ÃÂøÃÂûøÃÂÃÂàÿþüõÃÂúð þ ÷ðÿÃÂõÃÂõ ýð òÃÂõ÷ô.

Часто задаваемые вопросы

Могут ли отказать при оформлении загранпаспорта, если открыто исполнительное производство?

Непогашенные долги могут стать причиной отказа в выдаче заграничного паспорта. Более того, иногда приставы вместе с решением об ограничении права на выезд из страны направляют в ФМС предписание об изъятии уже выданного должнику загранпаспорта.

Что делать, если не получено уведомление о наложении запрета от приставов?

Если вы не были уведомлены о наложении ограничения на выезд в установленные сроки, действия пристава можно обжаловать в суде. Однако практика судопроизводства свидетельствует о том, что такие процессы очень редко заканчиваются решением не в пользу ФССП. Тем более если уведомление было отправлено на адрес прописки, а вы по каким-либо причинам проживаете в другом месте.

Получится ли выехать из страны при открытом исполнительном производстве, если умер родственник за границей?

Помочь в таком случае может только пристав, вынесший постановление об ограничении права на выезд. Основанием для снятия запрета послужат документы о смерти родственника и подтверждающие ваше родство.

Как выехать, если есть задолженность по кредиту, налогам или квартплате?

Есть несколько путей оказаться за границей РФ для должников. Одни из них – вполне легальные, вторые – хитроумные уловки для недобросовестных должников.

Рассмотрим законные пути разрешения пограничного конфликта:

 1. Самый простой способ отправиться за границу, имея долги и судебные взыскания – выполнить требования приставов–исполнителей. Рассчитывайте, что процедура займёт более двух недель. Вы гасите долги, пристав убеждается, что деньги, в полном объёме, поступили на нужный счёт. Готовит постановление о снятия ограничения на выезд. Результат: в обновлённой базе пограничной службы – вы исключены из стоп-листа.
 2. Должник из «чёрного списка» может отправиться за рубеж, если его цель – поездка на лечение по срочной квоте.
 3. Длительный путь, если долг огромен, а денежных средств не хватает. По согласованию с приставами, вы готовите прошение в суд о реструктуризации долга, частичного его погашения взамен на свободу передвижения по миру. Процесс займёт неопределённое количество времени – всё зависит от скорости работы «судебной машины» и разворотливости приставов.
 4. Способ легальный, но хитроумный. Временное ограничение действует полгода. По истечении срока давности, судья должен вновь вынести решение, а пристав – возбудить исполнительное производство. Таким образом появляется «окно», чтобы выехать за пределы страны. Иногда приходится доказывать, что запрет не законен, если пограничная служба не исключила такого должника из своего стоп-листа.

Ограничение прав должников, попавших под систему судебных решений, не отменяется мгновенно. «Очистка» долговой истории требует нескольких этапов, протяженностью не менее 14 суток.

Почему выезд может быть закрыт, если долг уплачен?

Это может произойти в следующих случаях:

 • пристав-исполнитель не совершил необходимых действий. Его бездействие при отсутствии допустимых оснований является незаконным;
 • пристав-исполнитель внес некорректные сведения о должнике в ГИС ГМП. Пограничная служба их не приняла и сообщила об этом приставу. Однако он не устранил ошибку;
 • информации о погашении долга нет в ГИС ГМП.

Возможна такая ситуация: должник перечислил денежные средства кредитору, но не проинформировал пристава-исполнителя. Потому сведения об этом не были внесены в ГИС ГМП, АИС ФССП. А значит, не было оснований для отмены запрета на выезд из России;

постановление пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства было отменено.

В течение трех лет постановление может быть отменено старшим судебным приставом или его заместителем по собственной инициативе или по заявлению взыскателя. Такое может произойти, когда должник должен периодически совершать определенные платежи, например уплачивать алименты. В отношении него было возбуждено исполнительное производство, он погасил задолженность, и производство было окончено, но позже должник снова перестал платить алименты. В таком случае старший судебный пристав-исполнитель и его заместитель вправе отменить постановление об окончании исполнительного производства с указанием на необходимость взыскания долга и применения мер принудительного исполнения к должнику.

При этом исполнительное производство не возбуждается заново, а считается продолжающимся. И при наличии оснований пристав может снова принять постановление об ограничении на выезд из России, которое он направляет должнику не позднее дня, следующего за днем его вынесения.

Кроме того, постановление об окончании исполнительного производства может быть отменено из-за того, что взыскатель обжаловал его в суде;

проблемы технического характера (сбой в информационной базе или системе).

Как проверить долги перед выездом за границу онлайн?

Список должников по кредиту, которых не выпустят за границу проверить нельзя, поскольку это конфиденциальная информация, разглашение которой преследуется законом. Никто не предоставит в свободный доступ перечень номеров исполнительных производств. Оповещение происходит лично в течение 5 дней с момента выпуска листа.

Однако перед поездкой рекомендуется проверить наличие самих долгов (способы тут: ) по кредитам в банках (проверка может быть выполнена бесплатно один раз в год). Помните, что срок исковой давности по кредиту в РФ составляет 3 года с момента образования просрочки, поэтому надеяться на то, что банк забудет о вас и не подаст в суд не стоит.

Финансовые организации, как правило, придерживаются политики ожидания и подают в суд за несколько месяцев до истечения срока, когда накоплен максимальный долг и начислены огромные штрафы. Такая просрочка может стать причиной для взыскания имущества должника в счет погашения кредита, что банку, несомненно, выгодно.

Быстрая форма заявки
Заполни заявку сейчас и получи деньги через 30 минут

Как быстро снять запрет после оплаты

Получится ли выехать за границу окольными путями, наверняка неизвестно, так что большинство граждан выбирают погашение долгов и спокойное путешествие. Возможность ускорить процесс снятия запрета на выезд весьма сомнительна: все, что можно здесь предпринять, это взять документы у судебных приставов о том, что вы уже не являетесь должником, и передать их в пограничный контроль.

Съездить без приключений выйдет только тогда, когда эта информация будет внесена в информационные пограничные службы. Если способ уехать через таможенные страны человека не устраивает, все равно придется ждать несколько недель. Проверять статус можно онлайн на сайте ФССП: достаточно ввести свои данные и увидеть необходимую информацию, а также то, какое время тому назад она обновлялась.

За какие долги не выпускают за рубеж

Ограничения на выезд за границу касаются любых задолженностей. То, какие долги по характеру, это последнее, что будет волновать суд или приставов в ограничениях на передвижение должника. Главным критерием служит сумма, которую должен тот или иной гражданин. В остальном это могут быть долговые обязательства по коммунальным платежам, алиментам на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных родителей и пр. Сюда же относятся и потребительские кредиты, ипотеки, автокредиты, но при условии, что по задолженностям вынесено решение суда об ограничении на пересечение границы.

Наличие кредита

Когда стало ясно, с какой суммой долговых обязательств не выпускают за границу, стоит прояснить, что долг не каждый раз дает пограничникам право запрещать человеку лететь в отпуск в другую страну. Само по себе наличие кредита совершенно не влияет на положение дел.

Если человек злостно уклоняется от выплат или к нему можно приписать статью Уголовного кодекса РФ об умышленном хищении имущества, вот тогда ограничения на передвижения должника из страны имеют место быть. Посредством судебного решения, которое уже после передается в инстанции пограничного контроля, можно препятствовать вылету из страны.

Долги по налогам

Выехать за границу со штрафами по налогам вполне реально. Главным условием для ограничения выезда является именно сумма задолженности, которая должна быть выше 30 тысяч рублей. Обязательным является также и вынесенное в суде решение об ограничении на выезд.

Долги по налогам станут препятствием для пересечения границы только при условии соблюдения двух пунктов выше

Свои задолженности важно вовремя погасить, а долги по налогам сейчас можно оплачивать любым удобным для граждан способом: в отделении банка, онлайн или через терминалы оплаты

Неоплаченные штрафы ГИБДД

Если вы решили лететь за границу, то необходимо разобраться со штрафами ГИБДД. Со времени наложения штрафа у человека есть 60 дней на выплату долга. Притянуть к ответственности должника могут лишь до 2 лет после того, как не был погашен долг. Сама задолженность не аннулируется, за неуплату по штрафам ГИБДД могут лишить свободы на 15 суток или привлечь к исправительным работам на тот же срок. Сумма штрафов ГИБДД от 10 тысяч рублей может стать причиной для ограничения пересечения границы или запрета на вождение транспортного средства.

Долги по коммуналке

Для вылета из страны задолженности по коммунальным платежам могут стать помехой, при этом сумма будет выше, чем штрафы ГИБДД и равняться 30 тысячам и выше. Исковой срок взыскания долгов по коммунальным услугам заканчивается через три года. При этом сам суд не имеет полномочий по информированию должников. Обвиняемая сторона должна сама предъявлять претензии в случае, если обвинитель пытается взыскать долги пяти или десятилетней давности

В такой схеме важно знать все тонкости, чтобы предотвратить возможные неправомерные действия

Невыплаты по алиментам

Размер долга по алиментам тоже может стать вполне реальной причиной для ограничений по выезду за рубеж. Порог суммы здесь составляет 10 тысяч рублей и выше. Когда человек не выплачивает алименты и признается судом злостным неплательщиком, это становится еще одной причиной для наложения запрета на выезд из страны.

В любом случае минимум за две недели необходимо проверить наличие задолженностей и погасить их. В ряде случаев последствиями невыплаты могут стать не только ограничения на передвижение, но и последующее лишение родительских прав даже со сменой отчества ребенка без согласия лишенного прав родителя.

С какой задолженностью вас не выпустят за границу?

Для того чтобы вы не смогли выехать за границу, у вас должна быть задолженность в размере от 10000 рублей и целью взыскания которой должно быть возбуждено исполнительное производство. Что это все значит? А значит это то, что вы где то не выполнили свои обязательства, где то просрочили срок платежа, накопили долг по кварплате. Организация или физ лицо, которому вы задолжали и на протяжении нескольких месяцев не выполняете возложенных на вас обязательств по платежам может подать на вас в суд исковое заявление, в результате чего суд будет обязан это заявление рассмотреть и назначить судебное заседание, далее если решением суда вас обяжут выплатить определенную денежную сумму и истец получит исполнительный лист, который он направит в службу судебных приставов, которые как раз занимаются взысканием задолженностей, то приставы обязаны будут возбудить исполнительное производство в процессе которого они будут всеми законными способами взыскивать с вас долг. Но по закону они обязаны предупредить должника о том, что против него возбуждено исполнительное производство и направить это постановление по месту его жительства, в постановлении также указывается срок добровольного погашения задолженности, это 5 дней.

Если вы на протяжении предоставленного вам времени не оплатили долг, то только в этом случае против вас выносится постановление о запрете вашего выезда за границу, копия такого постановления направляется в миграционную службу и тогда вы уже точно не сможете выехать за границу, до того времени пока вы не исполните все ваши обязательства и не получите постановление об окончании исполнительного производства. Простыми словами, пока вы не оплатите все ваши долги и не получите документы подтверждающие отсутствие у вас задолженности по которой ведется производство и не отнесете ее к судебным приставам, чтобы они закончили исполнительное производство и выдали вам постановление о его окончании, до этого момента вы официально считаетесь должником и за границу вы не уедете.

Но будьте внимательны, даже если вы не получали никакого постановления, но предполагаете, что задолженность у вас имеется, то это не значит что на вас не возбуждено исполнительное производство, иногда случается такое что приставы по разным причинам не могут уведомить должника о наличии у него задолженности и какие санкции ему грозят в случае не оплаты. Такое может легко произойти если должник проживает не по месту регистрации, тогда он просто не получит письмо с постановлением, конечно его могут получить его родственники, но не факт что по месту регистрации кто то проживает, также письмо может банально потеряться на почте ил просто потеряться, не дойти до адресата, не исключено, что его могут просто не прислать. Как раз эта ситуация самая опасная, ведь вы узнаете что вы в списке невыездной только в аэропорту.

Поэтому у нас есть очень полезный совет, о ваших задолженностях вы можете легко узнать в режиме онлайн, на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов, на сайте вы введете ваше ФИО и номер паспорта, после чего все ваши долги и исполнительные производства вы увидите на экране, или не увидите, если по вам ничего нет.

Запрет на выезд за границу носит хоть и временный характер, но он перестанет действовать только в том случае, если вы оплатите все долги, или обжалуете в суде постановление в результате которого был наложен запрет и если суд примет решение в вашу пользу, то запрет снимут без оплаты долга.

Также есть еще один подводный камень который вам может помешать даже при полной оплате долга, когда вы получите соответствующую бумагу о том, что у вас нет долгов и отнесете ее к приставам, обязательно попросите их отменить постановление о запрете вашего выезда за границу, они могут просто забыть это сделать, если по прошествии некоторого времени они не выполняют ваше требование, то жалуйтесь на их бездействие вышестоящему должностному лицу или в суд.

В итоге мы с вами узнали, что если у вас долг более 10000 тысяч рублей и по нему уже возбуждено исполнительное производство, в результате которого вынесено постановление о запрете вашего выезда за границу, то вам остается только оплатить долг и больше не попадать в такие ситуации.

Данная статья конечно не является исчерпывающим руководством к действию, у каждого ситуация уникальная, но вы по крайней мере будете знать как вам быть. А я желаю вам удачи.

Об авторе:

Живаева Татьяна. Специализируется на таких направлениях как возмещение ущерба, взыскание долгов как с физических, так и с юридических лиц, защита прав потребителя в сфере возврата товара и отказа от некачественных услуг. Автор более 90 статей в блоге. Общий юридический стаж более 10 лет.

Способы выезда из страны с долгами

Можно ли улететь через страны Таможенного Союза?

На сегодняшний день относительную надёжность получили два транзита:

 • через Белоруссию (в западном направлении);
 • Казахстан (в восточном).

Ничего незаконного в этих действиях нет: пограничники транзитных стран проверяют отъезжающих россиян только на причастность к международному розыску. Как правило, долги туриста в России не интересуют контролирующую отъезд сторону стран Таможенного Союза.

Долговой порог для запрета — 30 тысяч руб.

Вояж через Белоруссию

В соседнее европейское государство вы попадёте тремя путями:

 1. на автомобиле (автобусе) по международной трассе М1;
 2. по железной дороге вплоть до Бреста, где в международном аэропорту пройдёте пограничный контроль;
 3. воздушным сообщением до столицы, из Минска вылетите нужным рейсом до пункта назначения.

Если белорусские пограничники не располагают базами своих российских коллег, вам повезло — беспрепятственно отправитесь на борт самолета, следующего за границу.

Этот вариант считается беспроигрышным не на все 100 процентов. В 2017 году началась работа спецслужб России и Белоруссии по объединению стоп-листов для должников обоих государств.

Возможен ли выезд должников через Казахстан?

Этот путь выбирают «забывчивые» российские туристы, следующие в азиатскую часть, страны Ближнего Востока:

 1. Отъезжающий покупает два железнодорожных билета: «сквозной» по России и до города Петропавловска.
 2. Пересечёте границу в качестве транзитного пассажира, по Казахстану будете ехать по «местному» билету.
 3. Сойдёте на станции Петропавловск и отправитесь, вооружившись миграционной картой, в конечный пункт своего заграничного путешествия.

Как уехать через Литву?

Пожалуй, самый надёжный путь для тех злостных должников, у кого открыта Шенгенская виза:

 1. Отправляетесь в фирменном поезде «Янтарь», имея билет до города Калининграда.
 2. В Вильнюсе покидаете вагон и отправляетесь в аэропорт. Отсюда – лёгкий путь до любой страны Западной Европы. У России и Литвы нет соглашений об общих базах должников.

Какими бы кружными путями должники не покинули пределы России, возвращаться домой можно прямым путём. У пограничников нет оснований закрыть гражданину РФ въезд на Родину.

Заключение.

Таким образом, при наличии долга менее 10000 рублей пристав не может наложить ограничение на выезд из страны. Не выпустят за пределы России, только если не оплачено от 30000 рублей.

При этом основание для задолженности может встречаться различное. Главное условие для вынесения постановления о запрете на выезд заключается в наличии исполнительного листа.

При заключении соглашения с взыскателем ограничение может быть снято. Тем, кто планирует выезд за рубеж, рекомендуется заранее узнать о наличии долгов, из-за которых путешествие может сорваться. Для этого следует посетить отделение ФССП или воспользоваться специальными сервисами.

Проверить он лайн долги за 1 минуту.

Проверить выпустят ли вас за границу.

Заключение

Не всегда неоплаченный долг автоматом ведет к запрету на выезд из страны. Ограничение выезда должника не налагается в случаях, когда:

 • сумма долга меньше 30 000 рублей;
 • судебное производство по взысканию не открыто;
 • решение суда еще не вступило в действие;
 • исполнительное производство по решению суда не начато.

В случае открытия ИП и последовавшего за ним запрета на выезд нужно как можно скорее погасить долг. Решение о снятии ограничения принимает тот же пристав, который его наложил. К этому же исполнителю следует обращаться в экстренных ситуациях – при необходимости лечения за рубежом (когда в РФ такая медпомощь недоступна) или в случае смерти родственника в другом государстве.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий